Ännu ett pris till kubanskt medicinskt institut

Instituto Pedro Kouri hyllas

Medicinskt institut i Kuba får internationellt pris

World Federation of Public Health Associations (WFPHA) tilldelar det kubanska vetenskapliga institutet Pedro Kouri Institute of Tropical Medicine (IPK) WFPHA:s ”Excellence Award”, som ett erkännande av de resultat som IPK uppnått inom diagnoser, forskning, utbildning och medicinsk vård.

Priset har en dubbel betydelse mitt under pandemin i vilken IPK spelat en viktig roll som referens i Kuba för behandling av infektionssjukdomar, säger chefen för IPK:s Forsknings- och Innovationsavdelning Jorge Fraga Nodarse till Cuban News Agency.

IPK har uppnått 412 viktiga vetenskapliga resultat, fler än 190 utmärkelser från Kubas Vetenskapsakademi och fått 3 455 forskningsartiklar publicerade i nationella och internationella tidskrifter. En ytterligare viktig indikator på IPK:s betydelse är de nära förbindelserna med utländska institutioner och universitet och deras bidrag för att bekämpa infektioner i olika delar av världen. Den kubanska föreningen Society of Hygiene and Epidemiology gratulerade vetenskapsmännen vid IPK och framhöll institutets roll som en referens för forskning, diagnoser, ledning och behandling av infektionssjukdomar i Kuba, i regionen och i världen.

Utmärkelsen Excellence Award, utdelat av WFPHA, belyser IPK:s bidrag i denna del av icke-regeringsägt, icke-vinstdrivande organisationer och institutioner med erfarenhet av att säkra samhällens välbefinnande.

ACN 200929

World Federation of Public Health Associations awards Cuban scientific institute

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!

Under pandemin skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer, samt från vanligt folk på ett slut på blockaden. Likaså växer kravet, inte minst i länder där de kubanska medicinska läkarbrigaderna arbetar, att Henry Reevebrigaderna ska tilldelas Nobels Fredspris 2021! Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse!        

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Fredspriset: SKRIV DITT NAMN MED UPPMANINGEN ATT NOBELS FREDSPRIS 2021 SKA TILLDELAS DE KUBANSKA MEDICINSKA LÄKARBRIGADERNA, HENRY REEVE!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Bort med blockaden: SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Ekonomiskt bidrag: OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

http://www.cubanews.acn.cu/science/11282-world-federation-of-public-health-associations-awards-cuban-scientific-institute?fbclid=IwAR0aneaulouyCgH10MFCOP2PMSKRQ7FvT9Sm2J3MMsz0S-MwII_nMu5pQf8