Chicago kräver slut på blockaden!

Chicago ansluter sig till den räcka av städer i USA som kräver ett slut på blockaden. På fotot: Stadshuset

Ett enhälligt Chicago kräver slut på blockaden!

Den 24 februari antog Chicagos fullmäktige enhälligt en resolution som kräver ett slut på USA:s embargo mot handel och resor till Kuba.

I resolutionen tecknas den långa historien av USA:s aktioner mot Kuba, liksom lättnaderna under Obama. Men man konstaterar att huvuddelen av embargot som påverkar handel och resor fortsatt gäller.

Likaså hävdas att ett fullständigt återställande av handel och resor mellan länderna skulle gynna båda, särskilt när det gäller livsmedelstillverkning, ekonomiska möjligheter, utbildning, hälsovård, turism, konst och idrott, liksom medicinsk och bioteknologisk forskning.

I resolutionen sägs att staden Chicago skulle gynnas av ett återupptagande av handeln genom att det skulle tillåta export av industri- och jordbruksprodukter samt import av kubanska produkter som livräddande mediciner typ Herberoprot-p och CIMA-vax.

Affärsvärlden och institutioner i Chicago har visat ett mycket stort intresse för att kunna erbjuda sina produkter och service till Kuba och att kunna importera kubanska produkter. Likaså vill de samarbeta i utveckling av mediciner och utrustning, samt inom biomedicinsk forskning. President Trump har gjort tvärtom och ökat begränsningarna för handel och utvisat de flesta diplomater från Kubas ambassad i Washington.

Dessutom är USA:s nuvarande politik gentemot Kuba ett särskilt uttryck för avsaknad av respekt för många afroamerikaner vars rötter är så nära det kubanska folket och särskilt afrokubanernas.

Den hårda politiken drabbar familjer både i Kuba och Kuba-amerikanska familjer i USA, då det splittrar familjer som har släkt i båda.

Chicagos medborgare, institutioner och företag påverkas också negativt av dessa restriktioner som kränker deras rätt att resa och skadar ekonomiska möjligheter som ökad handel med Kuba skulle innebära.

Därför:

Vi, borgmästaren och ledamöterna i City of Chicago City Council, finner att embargot och reserestriktionerna skadar denna stads medborgares intressen.

Vi uppmanar USA:s Kongress att anta lagrum som slutligen gör slut på det 59-åriga misslyckade och skadliga embargot,

Chicago-ALBA Solidarity 210225 (nedkortat)

 

Chicago City Council Resolution: Call for end to U.S. embargo against Cuban trade and travel

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ekonomiskt bidrag:

OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72