En container till Kuba blev två!

Containerprojektet, en del av kampanjen ”Unblock Cuba” har avslutats för denna gång. Resultatet kan bara beskrivas som framgångsrikt. Eller vad tycks om följande. Det vid starten uppsatta målet av en 20 fots container fick en stapplande start, delvis beroende på att många år har förflutit sedan föreningen senast organiserade något liknande. Emellertid krävde situationen i världen, där framförallt USA och många EU-länder, skam till sägandes, även Sveriges regering och riksdag, konkret handling för att markera inte bara i ord utan också i handling vårt stöd för Kubas folk, den socialistiska revolutionen i Kuba och vårt fördömande och avståndstagande mot imperialismens härjningar i länder som väljer sin egen väg mot ett bättre samhälle och en rättvisare fördelning av jordens resurser. Vårt container projekt var och är en solidarisk handling till stöd för ett land som trots egna begränsade resurser inte för ett ögonblick tvekar att solidariskt stödja länder med hälsovård och utbildning, två områden där Kuba haft betydande framgångar.

Efter en stapplande start tog insamlingen fart för att mot slutet rusa iväg. Från Uppsala, Örsundsbro, Stockholm med omnejd, Västerås, Eskilstuna, Norrköping, Mjölby, Motala, Jönköping, Växjö, Borås, Lysekil, Uddevalla, Ulricehamn, Göteborg, Halmstad, Malmö, Lund och Köpenhamn rullade donationer in. Från övriga landet och från vår norska systerorganisation mottog vi stora och små bidrag, samtliga lika välkomna. Det är nämligen inte gratis att utföra  det som skedde under cirka 6 månader.

Ett särskilt tack till dem som lokalt stod för insamling, sortering och packning. Detta gäller även de som deltog i terminalarbetet i Göteborgs hamn. Arbetet skedde med stor entusiasm och beredvillighet, även från terminalarbetarna Tommy och Hasse samt ledningen. Ett hjärtligt tack! Solidariteten med Kuba saknar gränser.

Mycket kan sägas och än mer kommer att sägas om detta som i dagsläget bäst kan beskrivas som en stor framgång. Somliga känner redan mersmak. En 20 fots container blev slutligen två 40 fots containers. Vi fyllde dessa med cirka  110 kubikmeter gods, runt 19 ton till ett uppskattat värde av 100.000 euros.

Länge leve den socialistiska revolutionen i Kuba!

Kasta den kriminella imperialismen i papperskorgen!

Bryt blockaden mot Kuba!