Svensk-Kubanska växer – lyckat årsmöte!

Svensk-Kubanska växer – lyckat årsmöte!

13 mars höll Svensk-Kubanska Föreningen sitt årsmöte. Ett 80-tal medlemmar varav 38 ombud deltog i det digitala mötet. Medlemmar från Luleå i norr till Malmö i söder diskuterade och valde förtroendepersoner.

Fruktbara och kamratliga diskussioner kännetecknade dagen. Glädjande många medlemmar yttrade sig. Mötet visade att Svensk-Kubanska Föreningen står större, starkare och mer enig än på många år. Det var ett positivt möte som, trots pandemiåret, kunde konstatera flera framgångar. Vi ökar i medlemsantal och vi ökar i genomslag på sociala medier. Trots pandemin hölls ett 100-tal aktiviteter 2020 och två nya lokalorganisationer har tillkommit. Inte minst kampanjen ”En container till Kuba” lyftes fram som en stor succé. Dessutom har vi kunnat skicka närmare 400 000 kr till insamlingen ”Mediciner till Kuba”.  

 Screenshot från årsmötet.

Här diskuteras den nu aktuella kampanjen ”Walking for Cuba”

Stadgarna har justerats och vikten av vårt stöd till såväl det socialistiska Kuba som de progressiva rörelserna i Latinamerika betonas.

En hälsning till våra samarbetspartners i Kuba och ett uttalande antogs. I detta ställer vi kraven:

• Att USA häver sin blockad mot Kuba

• Att USA tar bort Kuba från sin lista på länder som sponsrar terrorism. Om det är någon stat som borde vara på en sådan lista är det USA.

• Att USA återlämnar till Kuba det område i Guantánamo som USA ockuperat och gjort till ett tortyrläger

• Att Sveriges regering går från ord till handling mot USA:s Kubablockad och visar det genom konkreta aktioner

• Att EU fullföljer överenskommelsen om dialog och samarbete med Kuba

• Att EU och USA upphäver sina mördande sanktioner mot Venezuela

Vill också du komma med i solidaritetsarbetet för Kuba och det progressiva Latinamerika? Vi är partipolitiskt obundna och vi har medlemmar från kommunisterna, vänsterpartiet, socialdemokraterna och liberalerna, samt många partilösa. Inga krav på aktivitet krävs, det räcker med att du är mot USA:s olagliga blockad. Kolla hemsidan eller maila kansliet, info@svensk.kubanska.se  Välkommen, du behövs!

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ett ännu mer betydelsefullt stöd är medlemskap!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)