Facket på Amazon kräver slut på blockaden mot Kuba

"Puentes del Amor", som arbetar för bättre förbindelser med Kuba, är i skottlinjen för McCarthy/Rubio. Foto: cubalaislainfinita

Facket på Amazon kräver slut på blockaden mot Kuba

Uttalande från ordföranden för Amazon Labor Union Chris Smalls

31 juli demonstrerade kuba-amerikaner och anhängare av ett slut på blockaden på gatorna i Miami, på andra ställen i USA och i andra länder för att protestera mot USA:s mer än 60 år långa blockad mot Kuba.

Strax efter demonstrationerna inledde senatorn Marco Rubio från Florida en smutskastningskampanj mot USA-medborgare och bad FBI att utreda organisationen Puentes del Amor (Broar av Kärlek) för att agera som en icke auktoriserad agent för den kubanska regeringen och för försök att blanda sig i den politiska processen i USA.

Enligt Rubios definition är varje medborgare eller organisation som inte är överens med USA:s utrikespolitik och motarbetar den ett hot mot nationen. Det faktum att en senator i USA engagerar sig i en så skamlös, ogrundad och omoralisk taktik för att tysta USA-medborgare borde ses som ett direkt hot mot våra rättigheter.  

Som ordförande för Amazon Labor Union uppmanar jag de valda representanterna och valda ledarna i hela landet och de som finner Rubios maktmissbruk förkastligt, att kräva att han omedelbart upphör med sin smutskastningskampanj och hot mot Puentes de Amor. Häv USA:s blockad mot Kuba.

220811

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!  

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72