Fallet Alex Saab – utpressning och erkännande

Venezueladiplomaten Alex Saab
Foto: Orinoco Tribune

Fallet Alex Saab i USA: global utpressning

Torsdagen den 8 september anordnades forumet ”Unilaterala tvångsåtgärder som en form av global utpressning, fallet med diplomaten Alex Saab” gemensamt av Nätverket för intellektuella, konstnärer och sociala rörelser till mänsklighetens försvar, Venezuelas utrikesministerium, Simon Bolivarinstitutet och Free Alex Saab Movement.

Bland deltagarna i fanns Camilla Fabri Saab, hustru till den venezuelanske diplomaten och ledare för Free Alex Saab Movement, och Venezuelas utrikesminister Carlos Faría, vars inlägg gav upphov till debatt och åtgärder för att fortsätta kampen.

”Kidnappningen av diplomaten Alex Saab är en del av en utpressningspolitik som påtvingas från olika håll och på olika sätt. Vi måste öka medvetenheten om att det är ett brott mot Wienkonventionen och stadgan om de mänskliga rättigheterna”, sade Camilla Fabri Saab.

Fabri Saab bekräftade också att ”försoning är oundviklig; USAs krigiska och utpressande beteende måste upphöra eftersom det är till deras egen nackdel. Jag kräver att min make Alex Saab omedelbart friges och att denna utpressningspolitik upphör. Vi hoppas att miljontals människor kommer att se vad deras länder gör”, sade hon.

Som talesperson för Free Alex Saab Movement betonade hon hur denna politik fungerade i fallet med den venezuelanska diplomaten. ”Det är en perfekt cirkel: de börjar med de förhärskande medierna, demoniserar personen utan bevis, fortsätter med FinCEN-varning (Financial Crime Control Network), och sedan förföljelse genom att utvidga den till alla familjemedlemmar och slutar med att beslagta tillgångar.”

Krönika om utpressning
Fabri Saab redogjorde för de mekanismer som USAs regering använder för att pressa och hota Venezuela med hjälp av unilaterala tvångsåtgärder (UCM), felaktigt kallade ”sanktioner”.

Som diplomatens hustru förklarade: ”Den 25 juli 2019 sanktionerade Office of Foreign Assets Control (OFAC), Alex ett år efter att han utsågs till särskilt sändebud; OFAC är en utpressningsbyrå inför sanktioner som är olagliga åtgärder som kränker alla internationella rättigheter. ’Sanktionerna’ är en politisk uppmaning och behöver inte vara permanenta; de är avsedda att ändra beteende (…) ett tydligt tvång: de tvingar dig att ändra ditt beteende och det är ett brott eftersom de gör det genom hot.”

Matdistribution ett brott
Hon hänvisade också till den varning som utfärdades 2017 av Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) mot programmet för matdistribution genom de lokala försörjnings- och produktionskommittéerna (Clap), där ambassadör Alex Saab spelade en ledande roll.

”FinCEN utfärdade en världsomspännande varning om transaktioner från den venezuelanska regeringen med hänvisning till korruption. Denna varning är direkt kopplad till OFAC. President Nicolás Maduro skapade Clap-programmet för att tillhandahålla subventionerade livsmedel för de som är i störst behov av billiga livsmedel och för OFAC tycks det vara ett brott att presidenten ger mat genom Clap”, sade han.

Venezuelas utrikesminister Carlos Faría påminde om att orsaken till kidnappningen av Alex Saab var försvaret av det venezuelanska folkets rätt till mat: ”Han steg fram för att hjälpa till mot de enorma svårigheter som Venezuela genomgick. Vi tackar honom enormt för hans mod att hjälpa det venezuelanska folket att övervinna den svåra situation som vi gick igenom under dessa år.”

”Vårt folk har inte låtit sig styras i fel riktning av denna politik (sanktioner) och har kunnat behålla sin ståndaktighet, sin politiska och ideologiska klarhet för att försvara sin regering”, sade Venezuelas utrikesminister Carlos Faría på torsdagen.

Under sitt tal påpekade Faría att ”efter att ha genomlevt dessa år av sanktioner ser världen hur det venezuelanska folket och vår president Nicolás Maduro har svarat på detta ekonomiska krig, att vi trots vad de förväntade sig ser vi en helt annan situation: vi är inne på andra året av ekonomisk återhämtning”.

Den venezuelanska utrikesministern upprepade att de mer än 700 ensidiga tvångsåtgärderna (MCU) mot Venezuela är ”en aggression som aldrig tidigare upplevts i republikens historia, på grund av grymheten i att skapa social oro, för att direkt påverka vår befolkning så att den i sin tur ska rikta sitt missnöje mot Nicolas Maduros regering”.

Allvarligt prejudikat
Faría förklarade att kidnappningen av ambassadör Alex Saab utgör ett allvarligt prejudikat som även kan användas ”mot länder som för närvarande inte tar avstånd från dessa åtgärder som tillämpas öppet. USA avser att fullfölja sin roll som ’världens härskare’ och använda åtgärder utan hänsyn.”

Han uppmanade Venezuelas diplomatiska beskickningar i andra länder ”att hissa flaggorna för denna kamp: för vår diplomatkollega Alex Saab, för Emtrasur-planet och för de iranska bröderna som kidnappats i Argentina”.

William Castillo, vice minister för antiblockadpolitik vid finansministeriet och ordförande för Nationella observatoriet för ensidiga tvångsåtgärder, betonade att de så kallade ”sanktionerna” mot Venezuela är av utpressningskaraktär och ”drabbar människors hem, kök, hälsocentraler, sändningar av medicinska förnödenheter”.

”Detta är åtgärder som kan verka lagliga men som har ett mål: att skapa lidande och smärta, och livsmedelssektorn var centralt. Lidande orsakas för att åstadkomma en förändring i den sanktionerade statens beteende”, sade han.

Enligt Castillo är det yttersta målet ”en förändring av modellen, de vill få bort 1999 års grundlag, eftersom Venezuela måste ’nollställas’, radera sitt minne så att det kan börja om från noll”, sade han.

Tvång
Sekretariatschefen för Nationella rådet för mänskliga rättigheter, Larry Devoe, klargjorde att termen ”sanktioner” syftar till att legitimera aggression mot Venezuela, eftersom de innebär ett ”straff” för att man skapat en norm, och ”inget land har någon legitim befogenhet att införa sanktioner mot det venezuelanska folket”.

Devoe insisterade på att det rör sig om tvångsåtgärder som innebär ”påtryckningar på individer, enheter, grupper, så att de internt kan påverka staten, så att denna förändring av politiken kan äga rum. Blockaden, den ekonomiska belägringen, är en del av USAs och EUs utrikespolitik, de hävdar öppet att det är utrikespolitik”, påpekade han.

”När de kidnappar Alex Saab sänder de ett budskap: alla som beslutar sig för att hjälpa Venezuela att övervinna blockaden kan bli föremål för sanktioner. Alex Saab är ett bevis på overkill, på avsikten att skada en stat som utsatts för konsekvenserna av deras politiska beslut”, avslutade han.

FreeAlexSaab.org 220909 (CV)

Alex Saab case in U.S. global extortion
Se detaljerad dokumentär: Alex Saab: A kidnapped diplomat – Full Movie (engelsk text)

 

Dramatisk helomvändning:
USA erkänner nu Alex Saab som Venezuelas särskilda sändebud

Efter att i mer än två år ha ifrågasatt venezuelanen Alex Saabs diplomatiska status har USAs justitiedepartement (DoJ) nu medgett att han är ett särskilt sändebud. Den dramatiska helomvändningen gjordes i en inlaga till justitieminister Scola tisdagen den 13 september, vid en utfrågning som hölls angående Saabs yrkande om att tvinga DoJ att överlämna vissa dokument, som hans försvar anser skulle främja hans anspråk på diplomatisk immunitet.

Alex Saabs försvar har i månader pressat justitiedepartementet att lämna vad som kallas ”Brady disclosures”. Dessa kräver att information och bevis som är väsentliga för en anklagads skuld eller oskuld måste av åklagaren delges försvaret. Uttrycket kommer från ett fall från 1963 i USAs högsta domstol (Brady v. Maryland), där högsta domstolen slog fast att åklagarens undanhållande av bevis som är gynnsamma för en svarande som har begärt ut det strider mot rättssäkerheten. Justitiedepartementet har ständigt dragit ut på tiden när det gäller att ta fram de begärda dokumenten, vilket gör att Saabs försvar inte har något annat val än att lämna in en ansökan om att tvinga fram en snabbare process.

Saabs försvarare är övertygade om att, med tanke på fallets betydelse, andra delar av USAs regering, såsom utrikesdepartementet, justitiedepartementets byrå för internationella frågor, försvarsdepartementet och Interpols sambandskontor i Washington, alla har information som stöder uppfattningen att Alex Saab är ett venezuelanskt specialsändebud som har rätt till diplomatisk immunitet och okränkbarhet.

Alex Saab greps den 12 juni 2020 på den kapverdiska ön Sal på uppdrag av USA. Vid den tidpunkten, som sammanföll med covid-19-pandemin, genomförde Alex Saab ett humanitärt specialuppdrag till Iran för att införskaffa läkemedel, medicinsk utrustning och utrustning för oljeindustrin i Venezuela. Hans frihetsberövande förklarades olagligt två gånger av domstolen i Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap, ECOWAS, i mars och juni 2021, vilket dessutom stöddes av resolutioner i FNs kommission för mänskliga rättigheter i Genève. På samma sätt har Saabs frihetsberövande fördömts av flera andra FN-organ. Kap Verde gav efter för politiska påtryckningar från USA och gick med på att utlämna Alex Saab. Trots att den inhemska rättsliga processen inte var avslutad fördes Alex Saab olagligen till Miami den 16 oktober 2021.

Under hela tisdagens utfrågning tycktes justitiedepartementet vara i obalans, och domare Scolas kommentarer var vid flera tillfällen fyllda av förakt, om inte rent av sarkasm. Centralt i diskussionen var huruvida DoJ hade för avsikt att använda hemligstämplat material för att stödja sin ståndpunkt. Efter en del undanflykter medgavs att det fortfarande ”granskade frågan” och att ”tekniska problem” gjorde granskningen svårare än vanligt. Domare Scola frågade Alex Saabs försvarsteam om de hade något emot att ge justitiedepartementet mer tid, vilket de gick med på.

Datumet för utfrågningen om Alex Saabs status som diplomat med rätt till immunitet har nu flyttats fram till den 12 december. Efter att DoJ accepterat att Alex Saab är ett särskilt sändebud kommer domstolen i praktiken bara ha kvar att ta upp frågan om Saabs rätt till immunitet.

William Camacaro, Orinoco Tribune 220915 (CV)

pdf-filer i originalet:  Dramatic U-Turn, United States Now Recognizes Alex Saab as Special Envoy of Venezuela