Fidel – aktuellare än någonsin

Foto: Osvaldo Salas 1960

Fidel om miljöförstöringen

När vi nu är inne i 2018 så är Fidel Castros korta, men kärnfulla, tal vid FN:s miljömöte i Rio de Janeiro för mer än 25 år sedan en bra påminnelse om den globala kapitalistiska marschen mot att göra jorden obeboelig, och ett hot mot all mänsklighet inklusive de rika själva. Imorgon är det för sent.

Nedanstående är Fidel Castros tal vid Miljötoppmötet i Rio. Texten tagen från Radio Havanna:

En viktig biologisk art, mänskligheten, riskerar att försvinna på grund av en snabbt ökande förstörelse av dess naturliga miljö. Vi börjar bli medvetna om detta problem när det nästan är för sent att hindra det. Det måste sägas att det är konsumtionssamhällena som är de huvudsakligen ansvariga för denna skrämmande miljöförstöring.

Upphovet är från tidigare koloniala centra. Det är produkten av imperiepolitik, som i sin tur frambringade den efterblivenhet och fattigdom som har blivit en plåga för mänsklighetens stora flertal.

Med bara 20 procent av världens befolkning konsumerar de 66 procent av alla metaller och 75 procent av den energi som produceras i världen. De har förgiftat hav och floder. De har förorenat luften. De har tunnat ut ozonlagret. De har mättat atmosfären med gaser som ändrar klimatförhållandena med de katastrofala följder som vi redan börjar lida av.

Skogarna försvinner. Öknarna expanderar. Miljarder ton av bördig jord sköljs varje år bort av haven. Ett stort antal arter utrotas. Befolkningstryck och fattigdom har medfört desperata försök att överleva, också på bekostnad av naturen. Länder i tredje världen, gårdagens kolonier och dagens exploaterade och plundrade nationer av en orättvis internationell ordning, kan inte klandras för detta.

Lösningen av detta kan inte vara att förhindra utvecklingen bland de som behöver det mest. Allt som bidrar till underutveckling och fattigdom är ett våldsamt övergrepp mot miljön.

Som ett resultat av detta så dör tiotals miljoner män, kvinnor och barn varje år i tredje världen. Fler än i vart och ett av de båda världskrigen.

Orättvis handel, protektionism och utlandsskuld våldför sig på den ekologiska balansen och bidrar till förstörelsen av miljön. Om vi vill rädda mänskligheten från denna självförstörelse så måste välstånd och tillgänglig teknologi fördelas bättre över planeten. Mindre lyx och mindre slöseri i några få länder skulle innebära mindre fattigdom och hunger i stora delar av världen.

Sluta att överföra livsstilar och konsumtionsmönster till tredje världen som ruinerar miljön. Gör mänskligt liv mer rationellt. Anta en rättvis internationell ekonomisk ordning. Utnyttja vetenskap för att uppnå hållbar utveckling utan förorening. Betala den ekologiska skulden. Utrota hungern och inte mänskligheten.

Nu när det påstådda hotet från kommunism har försvunnit och det inte finns några ytterligare förevändningar för kalla krig, vapenkapplöpning och militära kostnader; vad hindrar att dessa resurser går till att omedelbart främja utvecklingen i tredje världen och bekämpa den ekologiska förstörelse som hotar planeten?

Nog med själviskhet. Nog med system för att dominera. Nog med okänslighet, oansvarighet och bedrägeri. Imorgon kommer det att vara för sent att göra det vi skulle gjort för länge sedan.

https://www.greenleft.org.au/content/fidel-castro-earth-summit

Fidel Castro 920624