Stockholm lördag 25 maj kl.13. SvT-huset, Oxenstiernsgatan 34. Demonstration: Nej till medias rapportering om Latinamerika!

Nej till svensk medias tystnad och felaktiga rapportering om Latinamerika!

Demonstration lördag 25 maj kl.13

Samling utanför SvT-huset, Oxenstiernsgatan 34 (Buss 76 och 94 till Radiohuset)

!Kl. 14 Antiimperialistisk picknick på Gärdet!

Organisationer i solidaritet med Latinamerika. 

 

uttalande till SR och STV krav på opartisk och saklig information om Venezuela

Till Sveriges Radios och Televisions redaktioner Med uppmaning till Opartisk och Saklig Information om Venezuela
Våra allmännyttiga medier har till uppdrag att förmedla opartiskt och sakligt information till oss tittare och lyssnare med i möjligaste mån objektiv och balanserad rapportering av världshändelserna. Detta sker inte när det gäller krisen i Venezuela.
I Sveriges ledande massmedier, innefattande allmännyttiga Sveriges Radio och TV, råder tystnad över USAs ekonomiska krigföring, som hindrar Venezuela från att importera läkemedel, livsmedel, utsäde och andra nödvändiga varor för folkets försörjning, och att sälja olja för att kunna finansiera importen. Istället skylls de brister USAs ekonomiska krigföring orsakar, på vanstyre. USAs ekonomiska krigföring – ”sanktioner” – har kostat Venezuela långt över 30 miljarder US$ sedan augusti 2017, varav beslag av Venezuelas oljebolags 7 miljarder US$ i kontanter och 11 miljarder i exportinkomster.
Att följa med i USA-mediernas stöd för den USA-utbildade, självutnämnda ”övergångspresidenten” i Venezuela är både historielöst och aningslöst, och bortser från USAs syfte – som så uppriktigt formulerats av säkerhetsrådgivaren John Bolton med hänvisning till Monroedoktrinens ”Amerika tillhör amerikanerna”. Denna doktrin har sedan kriget mot Kuba 1898 varit grund för USAs alla krig, kupper, terror, tortyr m.m. för kontroll över Latinamerikas och Karibiens folk och naturtillgångar. Den verkar vara helt bortglömd i svenska massmedier, trots nuvarande presidenten Trumps uppenbara anspråk att förlänga den.
Vi är levande vittnen till USAs terror mot våra folk, vi är flyktingar i Sverige från den USA-stödda kuppen mot Chiles president Allende och de militärdiktaturer, med massiv terror och tortyr som upprättades i så gott som hela Latinamerika.
Vi är bestörta och djupt skakade över att svenska medier, innefattande de som ska vara till allmänhetens nytta i det demokratiska, solidariska land som då tog emot oss, medverkar till att framställa USAs misslyckade kuppförsök i Venezuela som ett folkligt uppror mot en oduglig regering. Liksom den tystnad som råder över USAs ekonomiska krigföring för att svälta venezolanerna till underkastelse. Att mörka folkflertalets manifesterade stöd för sin president och den självutnämnde presidentkandidatens uppenbara brist på folkligt stöd borde inte vara SRTVs uppgift. Däremot borde medierna upplysa om att Sveriges regerings erkännande av denna självutnämnda president är ett brott mot folkrätten och FN-stadgan. Vilket Norges regering insett och avhållit sig från, som de flesta av världens länder.
Det sker mycket i Latinamerika som förtjänar att uppmärksammas, men hamnar i skuggan, som till exempel Colombias regerings brott mot fredsavtalet, förföljelsen, klappjakten och morden på sociala aktivister som vågar sina liv för att arbeta för det fredsavtal som Sverige medverkade till och som utlovade ekonomiska och sociala rättigheter för fattigfolket.
Frågor som medierna borde ställa är om Sveriges försvar för Internationell Rätt urgröpts för att hålla sig väl med USA? Har Sverige inte lärt sig något av vad som drabbat Irak, Libyen, Syrien, Afghanistan m fl. Och fråga sig om Sverige är berett att ta emot tusentals nya flyktingar från Latinamerika, från ett möjligt inbördeskrig i Venezuela, som tidigare från 70-talets USA-stödda militärdiktaturer i Latinamerika?
Undertecknade organisationer av flyktingar från USA-stödda militärdiktaturer i slutet av förra seklet uppmanar svenska medier och regeringen att ompröva sin följsamhet till USAs efter Obama återupptagna tillämpning av Monroe-doktrinen, att hela Amerikanska världsdelen (utom Kanada) utgör USAs egen bakgård, och rapportera om USAs ekonomiska krigföring mot Venezuelas folk och regering.

Stockholm 2019-05-23 Latinamerikanska organisationer: Argentinare för Seger, Sverige Bolivianska Kulturföreningen Tiwanacu Föreningen för Kulturell Integration – ADIC 5-Oktober Kommittén Internationella Kommittén för fred, rättvisa och folkens värdighet (avdelning Sverige) Jaime Pardo Lealföreningen Kommittén för Internationell Solidaritet Latinamerikanska solidaritetsföreningen Radio Bahía (forts sid 2)
2
Till Sveriges Radios och Televisions redaktioner, forts från sid 1 Melin Newen Mapu (Stödgrupp för Mapuchefolket) Radio Antawara, ”En los caminos de la noticia” Radio Café Stereo Radio Tiempo Nuevo 101.1 Solidaritetsnätverket med Latinamerika, Resocal Solidaritetsföreningen med El Salvador – Stockholm Svensk-Ekvadorianska Vänskapsföreningen Peruanskt Kulturellt Centrum Riksförbundet Víctor Jara Tidskriften Liberación Föreningen Carlos Fonseca Amador

Svenska freds- och solidaritetsorganisationer: Venezuelanätverket, Plattform Fred i Venezuela – Nej till USAs krig mot Venezuela, Hands Off Venezuela, FIB Kulturfront, Sveriges Fredsråd (Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Kvinnor för Fred, Svensk-Kubanska Föreningen, Svenska Fredskommittén, Artister för Fred, Svensk-Kubanska Föreningen,