HANDEN PÅ HJÄRTAT – INSAMLAT TILL PACEMAKERS

SVENSK-KUBANSKA FÖRENINGEN TACKAR FÖR ALLA GENERÖSA BIDRAG!

DITT BIDRAG GÖR LIVET LÄTTARE FÖR KUBANERNA! TACK!!