USA eskalerar hybridkriget mot Bolivia

Tidigare fascistiska våldsdåd i Bolivia. Foto: Cubadebate

USA eskalerar hybridkriget mot Bolivia

Bolivias utrikesministerium fördömde USA:s hybridkrigföring mot landet, som syftar till att 2025 föra en regering i dess tjänst till makten.

Utrikesministeriet gjorde ett uttalande i onsdags där man förkastade USA:s utrikesdepartements rapport om situationen för de mänskliga rättigheterna i Bolivia. Den är ensidig och ”en inblandning i inrikespolitiken”. Man fördömde också att rapporten ”till övervägande del använder sig av oprecisa källor, eller saknar källor, vilket äventyrar innehållets sanningsenlighet och inte tar hänsyn till en bredare spridning av åsikter inom landets sociala och politiska spektrum”.

Enligt USA:s utrikesdepartementets rapport om mänskliga rättigheter ”skedde inga viktiga förändringar i Bolivia” 2023. Bolivias utrikesministerium betonar att USA:s rapport ”är ett försök att påverka landets trovärdighet genom att förvränga den bolivianska verkligheten och utelämna de betydande framstegen när det gäller mänskliga rättigheter som regeringen har genomfört till förmån för barn, ungdomar och äldre”.

Påstådda brott mot de mänskliga rättigheterna har fungerat som en förevändning för Vita huset att rättfärdiga ekonomiska repressalier mot Kuba, Venezuela och Nicaragua för att de agerat för självbestämmande i sin inrikes- och utrikespolitik.

Läckt information från USA:s ambassad i La Paz har bekräftat en plan för att splittra regeringspartiet MAS, ”Rörelsen för socialism”, inför parlamentsvalet 2025.

Enligt Center for Multidisciplinary Geopolitical Studies syftar detta projekt till USA:s återkolonisering av Latinamerika, och när det gäller Bolivia, att tillägna sig dess naturresurser som litium, järn, sällsynta jordartsmetaller och sötvatten.

Enligt El Radars webbplats kallas detta hybridkrigsinitiativ ”Simón Bolívar” och utformades för att motverka framstegen i regionen för USA:s motståndare Ryssland och Kina i BRICS-gruppen.

Enligt El Radar är en av operatörerna bakom Simón Bolívar-planen i Bolivia Debra Hevia, charge d’affaires vid USA:s ambassad i La Paz sedan september 2023.

US escalates hybrid warfare against Bolivia

Prensa Latina 240425 (ZT)

För att kunna upprätthålla Svensk-Kubanskas solidaritets- och opinionsarbete behöver vi få in minst 150 000 kr under året till vår Kampfond. Om du har möjlighet, ge ett bidrag!