FN om USA:s förödande sanktioner mot Venezuela

FN:s sändebud Aleana Douhan. Här med Nationalförsamlingens Jorge Rodriguez

FN om effekten av USA:s sanktioner mot Venezuela

FN:s specielle sändebud Alena Douhan har lagt fram en 19-sidig rapport som i detalj tar upp de negativa konsekvenserna av de USA-ledda sanktionerna mot det venezolanska folket.

Dokumentet är en sammanställning av Douhans undersökningar efter hennes 12-dagars besök i landet i februari. Hon presenterar sina rön vid FN:s Människorättsråds 48:e session 15 september.

Den oberoende experten underströk att de omfattande sanktionsprogrammen mot Venezuela hade en ”förödande” effekt på hela befolkningens levnadsvillkor.

Hon fortsatte med att förklara att Venezuelas ekonomiska och sociala kris förstärks och förstoras av de ”riktade sanktionerna mot olje-, guld- och gruvindustrin” liksom den ”ekonomiska blockaden och frysningen av Centralbankens tillgångar.”

Som en följd minskar Venezuelas inkomster i stor utsträckning vilket kraftigt påverkar ”offentlig el-tillgång, gas, vatten, transporter, telefon och kommunikationssystem, liksom skolor, sjukhus och andra offentliga inrättningar.

Venezuelanalyses 210918

Läs hela artikeln via länken (engelska)

UN Expert Releases Full Report on Impact of US-led Sanctions Against Venezuela

SOLIDARITET!

HÄV BLOCKADEN! EN MILJON KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”en miljon kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0