FN: ”Sanktionerna mot Venezuela är ett brott mot internationell rätt”

Illustration: worker / Openclipart, modifierad av Joel Assarsson (CC0 1.0)

När man hör FN-rapportören blir det övertydligt hur ett regelrätt krig bedrivs mot Venezuelas befolkning. Om detta må vi berätta!

FN: ”Sanktionerna mot Venezuela är ett brott mot internationell rätt”

På grund av USA:s allomfattande sanktioner har Venezuela tappat 99 procent (!!) av sina exportinkomster.

FN:s specielle talesperson Alena Douhan uppmanade i fredags USA:s regering att lyfta de ensidiga straffåtgärderna mot Venezuela.

Vid en presskonferens i Caracas, som avslutade hennes officiella besök i landet, insisterade den oberoende FN-experten på att Washington ska omvärdera alla sanktioner som införts mot den offentliga sektorn och avstå från blockaden mot landet.

Douhan försäkrade att straffåtgärderna som USA infört bromsar Venezuelas utveckling på grund av de förödande konsekvenserna på dess ekonomi. USA:s åtgärder har medfört en minskning av valutainkomsterna med 99 procent under de senaste åren.

Douhan sa att straffåtgärderna påverkar tillgången på livsmedel och mediciner, något som direkt skadar befolkningens hälsa. Hon framhöll också att den ekonomiska strypningen förstärker krisen och de interna spänningarna i landet, vilket påverkar utvandring och splittring av familjer. Hon nämnde de förödande effekterna av sanktionerna på mänskliga rättigheter, särskilt vad gäller hälsa, utbildning och utveckling.

Skärpningen av straffåtgärderna har undergrävt de positiva effekterna av de ekonomiska reformer som staten vidtagit, liksom regeringens möjligheter att genomföra sociala projekt. Något som negativt påverkar livskvaliteten, påpekade hon.

”Sanktionerna bekymrar mig. Den ekonomiska blockaden av Venezuela och frysningen av dess resurser har förvärrat de ekonomiska problemen.” Hon betonade de svårigheter som Washingtons åtgärder betyder för den privata sektorn, liksom för medborgare från tredje land, vars ekonomiska rättigheter och egendomar skadas.

Douhan anlände 30 januari till Venezuela för att undersöka sanktionernas effekt på de venezolanska medborgarnas mänskliga rättigheter. Under sin vistelse har hon sammanträffat med myndighetspersoner, Människorättsrådet, medlemmar från parlamentet, diplomatiska kåren, civilsamhället, delar av oppositionen, aktivister, offer och deras familjer.

Venezolanska staten och olika organisationer har vid en rad tillfällen fördömt USA:s åtgärder och dess effekter på befolkningen.

I februari 2020 anmälde Venezuelas regering USA inför Internationella Domstolen för brott mot mänskligheten genom sin kontinuerliga tillämpning av ensidiga straffåtgärder som en del av sin politik att framtvinga en regimförändring i Venezuela.

Cubadebate 210212

ONU: Venezuela sobrevive con el 1% de sus ingresos debido a sanciones estadounidenses

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ett ännu mer betydelsefullt stöd är medlemskap!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)