Folkmakt och deltagandedemokrati – Massivt deltagande i diskussionerna om Kubas nya Grundlag

Folkmakt och deltagandedemokrati – Massivt deltagande i diskussionerna om Kubas nya Grundlag

Sedan mitten på augusti har drygt 111 000 rekommendationer gjorts i förslaget till Kubas nya grundlag i de diskussioner som pågår bland befolkningen och som avslutas inom kort.

De artiklar i förslaget som diskuterats mest är frågan om äktenskap och presidentens roll. I artikel 68 i förslaget står det att äktenskap ”är den frivilliga föreningen mellan två samtyckande personer”, vilket öppnar för samkönade äktenskap. Artikel 121 begränsar presidentperioderna till två på varandra följande perioder och anger att statschefen inte får vara över 60 år när han väljs första gången av Nationalförsamlingen. Också skrivningarna om arbetarskydd, tillgång till värdiga bostäder och juridisk rådgivning har väckt mycket diskussion.

Liksom den nuvarande grundlagen från 1976 bekräftar det nya förslaget Kubas socialism i dess ekonomiska och politiska system och anger Kommunistpartiet som den ledande kraften i samhället och staten.

Det nya förslaget består av en inledning, 224 paragrafer indelade i 11 rubriker, 24 kapitel och 16 avsnitt.

Alla rekommendationer kommer att processas och en del av förslagen kan leda till lagförslag om de inte innefattas i grundlagen. I februari 2019 ska kubanerna rösta om det nya förslaget.

Min Grundlag:

Ytterligare en gång pratar vi klarspråk. Jag som har privilegiet att ha fötts med min Revolution och ha geneomlevt dess olika etapper, har tappat räkningen på alla gånger som jag har haft tillfälle att delge mina uppfattningar till allmänheten. Dessa uppfattningar har i många fall blivit regler och lagar. Långt ifrån alla i denna plågade värld har samma möjligheter.

Det som betecknas som yttrandefrihet är en rättighet som är en del av vår nya Grundlag, vårt Carta Magna, och den rättigheten har jag utnyttjat mycket. Min Grundlag ska vara för alla. Utifrån förslag och uppfattningar från många visa, erfarna och kunniga människor. Men vars förslag säkert kommer att genomgå vissa förändringar när befolkningen själva ger förslag utifrån sin längtan och sina drömmar. För här ligger nyckeln till demokrati. När alla får göra sin röst hörd. Och efter rösten kommer omröstningen. Jag kan inte kräva mer. Men vad är det jag vill?

Jag vill ha en lagarnas lag som inte behöver vänta i oändlighet (något som händer på en plats som jag aldrig besökt, men som alla känner till), för ett tillägg som deklarerar jämlikheten i rättigheterna mellan män och kvinnor. Som klart och uttryckligt säger NEJ till all diskriminering, oavsett orsak. Eller med andra ord, som avskaffar varje spår av diskriminering. Som inte är beroende av konjunkturen för att inte våra barn ska förlora rätten till utbildning och för att vi, föräldrarna, ALDRIG ska behöva bekymra oss för att vår avkomma ska bli sjuka och inte ha tillgång till sjukvård på grund av brist på pengar.

Jag vill ha en Grundlag som INTE tillåter (vilket är möjligt på denna plats som jag aldrig besökt men alla känner till) att skaffa vapen för vilken idiot som helst och som kan gå till en affär och köpa ett gevär för att sedan göra slut på våra barn med kulor i deras skolor. Jag vill ha en Grundlag där våldet från vem som helst mot vem som helst är straffbart och där de nödvändiga lagarna skipas för att stödja detta beslut.

Jag vill ha en Grundlag som skyddar kulturen och det historiska kulturarvet i mitt land. För i detta arv finns de som dog för att vi ska kunna bygga ett annorlunda samhälle, ett mer rättvist samhälle. För att detta är basen för den kubanism som vi är så rädda om. Och att vår fana fortsatt ska vara respekterad, än mer när vi stolt bär den på våra bröst.

Jag vill ha en Grundlag som skyddar oss mot alla orättvisor som kan skapas ur koncentrationen av rikedom och förmögenhet. Utan att det betyder att man hindrar individuella initiativ för det gemensamma bästa. Där alla kan bidra till det gemensamma välståndet. Där alla har rätt att se till sin egen och sin familjs välstånd, men utan att glömma att vi alla kommer från en gemensam stam: mänskligheten.

Jag vill ha en lagarnas lag som straffar förstörelse av vår natur, denna rikedom som gjort vår ö till en priviligierad plats i världen. För det finns de som tappat medvetenheten om vikten av att skydda miljön. Vi måste återföra dessa till ett bra uppförande.

Jag ska rösta för min Grundlag som är mer rättvist. Det som förhindrar att vi en dag förlorar det som vi vunnit under alla dessa år av blod och svett. Det som gör att jag alltid ser på mina likar, inte uppifrån och ner, inte heller underifrån, utan som jämlikar med samma skyldigheter och samma rättigheter. De som får mig att le varje dag, utan hänsyn till hindren. För ett folk som inte kan le är ett förlorat folk.

Slutligen vill jag att vårt folk också fortsatt ska känna sig omhändertagna och skyddade. För det har jag alltid känt och jag vill inte ha det på något annat sätt. För jag ser inte att det på annat sätt går att växa och utvecklas som jag gjort hittills. För jag föddes med Revolutionen och jag hör till dessa dumbommar som efter nästan 60 år fortsätter att stödja alla de idéer som efterlämnades av dem som har låtit oss leva i harmoni, i solidaritet och utan döda i svält eller lurendrejeri.

Det är min Grundlag. Men inte bara min. Den är din, hans, hennes, vår. Den hör till den stora kubanska familjen. Och jag kommer alltid att vara mer till vänster än till höger.

Telesur 181105 och Omar Olazábal Rodríguez, Liberación 180817

https://www.telesurenglish.net/news/Thousands-Participate-in-Crafting-Cuban-Constitution-as-Process-Enters-Final-Stage-20181105-0004.html