För folkens värdighet, fred och suveränitet

Undertecknade organisationer och personer fördömer det ovärdiga uttalandet av medlemsländerna i Lima-gruppen, en samling lydiga regeringar som underkastat sig imperiets diktat.

Efter att ha förstört freden i Mellanöstern och Ukraina, försöker nu USA illvilligt finansiera och främja en färgrevolution i Venezuela och Nicaragua, med oförutsägbara konsekvenser för världens folk.

Vi vill påminna om att, trots ekonomiska sanktioner, kupp- och mordförsök, inblandning i den territoriella tvisten mellan Venezuela och Guyana, ständiga attacker från Colombia (Imperiets politiska, ekonomiska och militära bas), finansiering av lejda mördare på gatorna i Venezuela för att skapa ångest och hota befolkningen m.m., har det venezolanska folket omvalt den nuvarande presidenten Nicolás Maduro för ännu en mandatperiod (2019 -2025).

Vi anser att Lima-gruppens uttalande är skamligt, då det utgör en uppenbar inblandning i Venezuelas inre angelägenheter.

Den stora majoriteten av världens regeringar har uttryckt sitt stöd till och erkännande av president Nicolás Maduros nya mandat.

USA:s och dess latinamerikanska marionetters strategi måste exponeras. Vi fördömer imperiets och dess tjänares försök att kränka Venezuelas regering och folk.

Vi är övertygade om att USA:s och dess lakejers planer kommer att möta hårt motstånd runt om i världen – till försvar för folkens värdighet, fred och suveränitet.

 

Svensk-Kubanska Föreningen

Arkiv och Bibliotek – Chile i Sverige (Germán Perotti)

Argentinare för Seger, Sverige

Föreningen Tiempo Nuevo, Radio Tiempo Nuevo 101.1  och veckotidskriften Tiempo Nuevo

I Internationella Kommittén för fred, rättvisa och folkens värdighet (Sverige-avdelningen)

5:e Oktober Kommittén, Stockholm

Kommittén för Internationell Solidaritet – och närradioprogram COMENTARIOS, EN LOS CAMINOS DE LA NOTICIA och LO QUE NOS CUENTA EL MUNDO (Ilich Galdamez)

Europeisk Solidaritetskommitté med den Sandinistiska Folkliga Revolutionen

Solidaritetskommitté med Nicaragua ”Carlos Fonseca Amador”

Musikgruppen WAYRA

Kommunistiska Partiet

Víctor Jara Riksförbund (Roberto Muñoz)

Stödgrupp i Åkersberga för Víctor Jara Riksförbund (Sergio Lagunas, Vladimir Lagunas)

FriaGruppen, Järfälla (Luis Farías, Ricardo Sagua)

Radio Café Stereo

Nätverket för Solidaritet med Latinamerika, RESOCAL

Europeiskt Nätverk med Chilenska Föreningar för Civila och Politiska Rättigheter

Ana Maria Pino Rodríguez

Barbara Brädefors

Enrique Durán