Fortsatt satsning på ren el i Kuba – nya solcellsparker byggs ut under 2014

Solcellerna tillverkas på Kuba

Kuba fortsätter satsningen på att byta ut olja och miljöförorenande energi mot ren energi. Nya solcellsparker byggs i Pinar del Rio som kompletterar de övriga sju energiparkerna och de vind- och biokraftverk som finns på Kuba. Det är bra för miljön och bra för ekonomin då importen av olja kan minskas.

Under året kommer solkraftsprojekt att startas i fyra kommuner i Pinar del Rio, och flera mikroanläggningar kommer att byggas runt om i regionen för att hela regionen skall kunna använda och gå över till den rena energin. Det första steget kommer att bestå av 10 000 paneler som tillverkas på Kuba.

Den inledande etappen kommer att ge 2,3 megawatt el och hela projektet i Pinar del Rio kommer att producera ca 10 megawatt. Panelerna tillverkas på Kuba och de senaste åren har produktionskostnaderna minskat vilket gör att produktionen av panelerna kan utökas.
– Solpanelerna är en långsiktig investering då de håller i 20 år och ger mångdubbelt tillbaka, samtidigt som vi minskar på miljöföroreningarna och slipper att importera dyr olja, säger miljöspecialisten Efrén Marcos Espinosa.

Achim Rödner 140804
Foto: www.cubadebate
Källor: Cubadebate, Perlavicion och Cubasolar