Fredsalmanacka 2021 SLUT på kansliet

“Fredsalmanacka 2021 har framställts av 12 fredsorganisationer, där varje förening ansvarat för var sin månad. Månadstext och bild anknyter till temat fred.
Vår tids hjältar: Julian Assange, Edward Snowden och Chelsea Manning finns presenterade liksom den mycket viktiga FN konventionen om ett globalt Kärnvapenförbud.
Militära installationen Esrange, Vidsel testrange och avlyssnings-verksamheten Försvarets Radioanstal (FRA) på Lovön, går också att läsa om.

initiativtagaren Eva Jonsson, ordförande i “Nej till Nato”.

Svenska Fredskommittén : ”En bättre värld är möjlig”

Den s.k. Stockholmsappellens uppmärksammades under året. 70 år senare kräver vi fortfarande ett ovillkorligt förbud mot kärnvapen.

Beställ via e-post: info@svensk-kubanska.se   alt. el. 08-31 95 30 alt. 070-352 46 22

Pris: SEK 40 för medlemmar i Svensk-Kubanska, övriga SEK 50

Tillkommer porto SEK 44