Fredsloppet, Jönköping, Knektaparken, lördag 28 augusti 11.30

Fredsloppet i Jönköping den 28 augusti 2021

Start och mål vid kanotstadion i Knektaparken

Barn och ungdom springer 1 km och startar kl.11.30. Startavgift 50 kr

En promenadklass, 5 km, som startar kl.12.00. Startavgift 200 kr

Vuxen, 5 km, startar kl.13.00. Startavgift 200 kr

Anmälan görs på länken nedan och där klickar på länken ”Fredsloppet 2021- Jönköping”

www.fredsloppet.se

Frågor om loppet i Jönköping: Tommy Johansson, e-post: 036.185403@telia.com, tel: 070 2767245

Överskottet från Fredsloppet delas mellan Svensk-Kubanska Föreningens insamling ”Kanyler till Kuba!” och en palestinsk organisation.

Fredsloppets plattform

Klyftorna mellan människor ökar i det svenska samhället liksom resten av världen. Fåtalets jakt på vinst, ges företräde framför människans och miljöns behov. Överallt i världen ser vi en politik som leder till konflikt över jordens resurser och tillgångar samt imperialistiska krig. Vi ser att en annan värld är möjlig! Det finns tillräckligt med kunskap för att sätta människor och miljöns behov främst. Vi kämpar för en värld som bygger på solidaritet mellan människor där vi lever i samklang med miljön – istället för ett samhälle som bygger på konkurrens och imperialistisk dominans.

Arrangörer: Svensk-Kubanska Föreningen, Kommunistiska Partiet i samarbete med Proletären FF, ABF, ”Nej till NATO”,