Bekämpningsmedel från tobaksrester

Labiofam

Kubanskt bekämpningsmedel från tobaksrester

Det kubanska Labiofam i Cienfuegos tillverkar Nicosave, ett bekämpningsmedel som utgår från tobakens restprodukter och som kan användas brett inom jordbruket. Mer än 200 ton tillverkades 2020 och används i sex av Kubas provinser. Det minskar importbehovet, vilket är högprioriterat i Kuba.

Medlet har använts med stor framgång i odlingar av yucca, bönor, kalebass med flera grödor. Mot en sjukdom, Trips som angriper bönodlingar, visade medlet 90 procents effektivitet.

Labiofam finns i flera av Kubas städer. I Cienfuegos är det ett av provinsens mest framgångsrika företag. Det förenar ekonomisk effektivitet, ökad produktion, kapacitet för export och samarbetar med forskare på universiteten. 

Företaget marknadsför naturliga produkter, mediciner, biofarmaka, kemikalier (såväl egna som inköpta) och ger tjänster inom miljösanering. En av de mest efterfrågade produkterna är Biorat, ett biologiskt bekämpningsmedel mot råttor och möss. Export av företagets produkter sker till 17 länder.

Cubainformacion 210127 (nedkortat)

Nicosave, insecticida cubano a partir de residuos del tabaco

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ett ännu mer betydelsefullt stöd är medlemskap!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)