gödsel

Miljövänligt gödsel av zeolit

2023-12-17 Christine 0

Miljövänligt gödsel produceras i industriell skala Kuba har påbörjat industriell produktion av det zeolitbaserade gödselmedlet Nerea, skapat och utvecklat 1985 av specialister vid Institut för [ … ]

Bekämpningsmedel från tobaksrester

2021-02-01 Zoltan T 0

Kubanskt bekämpningsmedel från tobaksrester Det kubanska Labiofam i Cienfuegos tillverkar Nicosave, ett bekämpningsmedel som utgår från tobakens restprodukter och som kan användas brett inom jordbruket. [ … ]