Häv blockaden nu! Manifestationer i hela världen

För uppgifter om manifestationer lördag 27 mars i Sverige, kolla hemsidan!

Att medvetet framkalla svält…

är ett brott mot folkrätten. Men det är precis vad USA gjort mot Kuba i snart 60 år! I dokumentet inför blockadens införande står ordagrant om syftet: ”att framkalla svält och desperation” i den kubanska befolkningen.

60 år är en oerhört lång tid. Och världshistoriens längsta blockad är fortfarande fullt verksam. Ja, det är värre än så. Det är så illa att mitt under pågående pandemi har den skärpts av USA till aldrig tidigare skådad nivå. Det trots uppmaningar från FN, kyrkor, världsledare, regeringar och humanitära organisationer att häva den.

Blockaden hämmar Kubas hälsovårdssystem. Den hindrar Kubas inköp av mediciner, utrustning och nödvändig materiel som behövs i kampen mot pandemin. Blockaden hindrar Kuba från att köpa respiratorer, den hindrar donationer från att komma fram, den hindrar Kubas import av drivmedel. Den kostar människoliv.

Detta är såväl grymt, inhumant som i strid mot FN-stadgan och viljan hos hela det internationella samfundet som varje år så gott som enhälligt röstar mot blockaden. 60 år är mer än nog! Nu krävs kraft bakom kravet på att blockaden upphör!

I dagarna hålls hundratals manifestationer runt om i världen mot blockaden. Också på en lång rad orter i Sverige.

Vi kräver att Sveriges regering

·       med sina intima kontakter med USA kräver att blockaden omgående hävs!

·       verkar för att EU sätter press på USA i frågan!

·       skyddar företag och enskilda i Sverige som drabbas av USA:s böter och sanktioner!

 

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ett ännu mer betydelsefullt stöd är medlemskap!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)