Hur kom det sig att Google fått tillstånd av USA för att komma in i Kuba?

Internet och IT är viktiga vapen i USA:s arsenal i krigföringen mot olydiga regeringar

Hur kom det sig att Google fått tillstånd av USA för att komma in i Kuba?

Hur kom det sig att Kuba accepterar det?

Aldrig tidigare har USA:s regering tillåtit Internet i Kuba, inte heller har man tillåtit att ön skulle få använda de fiberoptiska kablar för Internet på havsbotten som passerar utanför kusten eller annan IT-utrustning. Massvis med sidor på Internet kan inte nås från Kuba på grund av att USA blockerar dem som en del av det ekonomiska kriget mot landet som pågått i 59 år.

Barack Obama godkände en licens för att Google ska kunna verka i Kuba. Vad låg bakom det beslutet? Var det för att hjälpa kubanerna att få tillgång till vetenskaplig, teknisk och annan värdefull information för att föbättra det kubanska samhället? Absolut inte. Fortfarande gäller begränsningar inom många områden. Syftet är att kunna nå oss med förvrängd information, deras symboler och deras värderingar för att påverka den kubanska ungdomen. Eller som Obama själv uttryckte det: ”på detta sätt kan vi göra mer för att stödja det kubanska folket och sprida våra värderingar…Förändringarna i vår nya politik kommer att ytterligare stärka vårt mål att ge inflytande till det kubanska folket och ge dem nya informationskällor.”

Självklart måste Kuba utnyttja denna öppning, oavsett hur liten den är, för att nå ut till världen och låta den få vetskap om vår verklighet, för att motverka mediekampanjerna mot oss, fyllda av lögner, falska påståenden om kränkningar av kubanernas mänskliga rättigheter, visa det vi uppnått genom uppoffringar och kamp, trots skadorna som USA:s kriminella politik leder till. Det är en möjlighet att berätta för världen om de terroristaktioner som USA:s regering genomför, om biologisk krigföring mot vårt folk, om straff och bötfällning av alla banker och företag som försöker ha affärer med Kuba.

Vi får inte begå synden att vara naiva och behöver vara medvetna om vad som gömmer sig bakom tillståndet som Obama gav och som Trump vidmakthåller, trots att han rullat tillbaka det mest av sin föregångares politik, också Obamas presidentdirektiv som försöker döda folket med honung istället för piskrapp.

Under sin valkampanj använde Trump det reaktionära och ultrakonservativa budskapet från Republikanernas partiplattform, där det bland annat står:

”Öppningen mot Kuba under Obamaadministrationen var en skamlig eftergift åt kraven från tyrannerna. Det stärker denna militärdiktatur…Vi kräver en luftburen plattform för sändningar av Radio och TV Martí och främjande av tillgången till Internet som ett tekniskt verktyg för att stärka rörelsen för demokrati i Kuba.”

 

Sedan Trump intagit Vita Huset har han uppfyllt det han lovat i sin valkampanj, men han har inte ändrat tillståndet till Google. Tvärtom har Trump nyligen givit tillstånd till Googles VD Eric Emerson Schmidt att resa till Havanna i sällskap med den republikanske senatorn Jeff Flake. Varför? Det ovanstående förklarar det.

1996 utarbetade RAND Corporation, som del av Institutet för USA:s nationella försvar, en studie till Försvarsdepartementet med titeln ”De kubanska kommunikationerna, datanätverken och dess betydelse för USA:s politik.” Här betonas nödvändigheten av att öppna Kuba och framtvinga uppkomsten av ett ”oberoende civilsamhälle”. Rapporten: ”Det är nödvändigt att stödja Kubas uppkoppling till Internet, utnyttja det för att skicka nyheter och balanserade analyser, främja dess användning av kubanska NGO:er, universitet och andra målgrupper.”

I samma anda talade den ultrakonservative Roger Noriega 2005. Noriega är vice sekreterare för Latinamerikafrågor och sade inför Kongressen: ”USA har blivit mer flexibel för att, för första gången, ge tillstånd till att överlämna kraftfulla persondatorer till personer (i Kuba) inom civilsamhället.”

Vid ett arrangemang 2012 med Fundacion Heritage och Google Ideas utarbetades en plan med rekommendationer till USA:s regering om att skapa ett avståndsstyrt Wifi-nätverk som skulle göra det möjligt för kubaner att få tillgång till Internet. Vid detta möte sade högerextremisten, senatorn och nuvarande Trumprådgviaren Marco Rubio: ”Det totalitära kubanska systemet kan kollapsa om alla kubaner har fri tillgång till Internet och Kuba skulle kunna gå samma öde till mötes som länderna under den arabiska våren.”

USA:s UD deklarerade 13 juni 2013 att man bland projekten för att ”främja demokrati och mänskliga rättigheter i Kuba” skulle använda digitala verktyg, säkert och selektivt, för civilbefolkningen. Det tillsammans med andra program för att uppmuntra jämlikhet och försvara sociala nätverk för Kubas svarta. (!)

Flera digitala program har skapats för att undergräva det kubanska samhället. Känt är Zunzuneo och Conmotion. Det senare skapat av Open Technology Institute vid The New América Foundation.

Kuba välkomnar full tillgång till Internet. Kubanerna är tillräckligt utbildade och medvetna för att kunna skilja på det nyttiga och det undergrävande. Inför en fiende som under mer än ett halvt sekel inte upphört att attackera oss måste man alltid vara på sin vakt. Som José Martí sade: ”Att i varje ögonblick göra det som i varje ögonblick är nödvändigt.”

Arthur González Maj 2018