Justeringar i USAs blockadregler

Kubanska skolelever. Foto: Resumen Latinoamericano

Justeringar i USAs blockadregler

Den 28 maj 2024 tillkännagav Office of Foreign Assets Control (OFAC) vid USA:s finansdepartement ändringar i de regler som styr dess sanktionsprogram mot Kuba.  Enligt ett pressmeddelande kommer ändringarna att öka stödet till kubanska privata entreprenörer.

I pressmeddelandet noteras att amerikanska företag och medborgare nu har tillstånd att tillhandahålla flera internetrelaterade tjänster till kubanska medborgare, inklusive sociala medieplattformar, videokonferenser, automatiserade översättningar, webbkartor och fjärrlagring av data, bland annat.  Dessutom kan programvara och mobila applikationer och andra internettjänster med kubanskt ursprung nu återexporteras från USA till tredje land, vilket ökar kubanska företagares kapacitet att erbjuda produkter på världsmarknaden.  Dessutom har kubanska företagare nu rätt att öppna och på distans använda bankkonton i USA.

Den amerikanska manövern signalerar en möjlig vändning mot en politik som liknar Obamas öppning, som var avsedd att främja regimskifte på Kuba genom att stärka den privata entreprenörssektorn och därigenom bygga en social och ekonomisk bas för en intern opposition på Kuba. Denna skulle stödjas från USA genom strategier för okonventionellt krig, så kallade färgrevolutioner.  Tillkännagivandet den 28 maj kommer kort efter det att Kuba avförts från en falsk lista över länder som inte samarbetar i kriget mot terrorismen, vilket signalerar en möjlig förändring av politiken gentemot Kuba.

Hittills har Biden-regeringens Kubapolitik varit i linje med Trump-regeringens politik, som innebar en omsvängning i förhållande till Obamas öppning.  Trump-Biden-politiken har kännetecknats av att blockaden har intensifierats genom tillämpning av avdelning III i Helms-Burton-lagen och genom att Kuba har förts upp på en annan falsk lista, över länder som påstås stödja terrorism.  Dessa åtgärder har gett USA:s regering befogenhet att blockera kommersiella och finansiella transaktioner med Kuba från företag och banker i tredje land.  Det är fråga om en politik för att kväva den kubanska ekonomin i syfte att framkalla ett folkligt missnöje med regeringen.

Trump-Biden-politiken har framkallat brist på bränsle, produktionsinsatser och utländsk valuta, vilket har lett till brist på livsmedel, energi och transporter.  Politiken har lett till ett ökat missnöje med ekonomin bland folket.  Regeringen tar dock itu med den ekonomiska krisen genom en kreativ och väl genomtänkt anpassningspolitik, som genomförs med stor energi.  Den intensifierade blockaden har inte lyckats provocera fram politisk instabilitet.

De åtgärder som tillkännagavs den 28 maj kommer i sig sannolikt att gynna privata företagare, men tillväxten i den privata företagssektorn kommer att begränsas av den kubanska ekonomins negativa tillstånd.  Av detta skäl väcker tillkännagivandet, i kombination med att Kuba togs bort från en av de falska listorna, misstankar om att Bidenadministrationen gör en Obama-liknande vändning, möjligen som en valkampanjstrategi.

Av särskilt intresse är det faktum att amerikanska banker från och med den 29 maj har tillstånd att behandla så kallade U-turn-transaktioner, som blockerades 2019 av Trump-administrationen.  Detta är transaktioner som involverar kubanska enheter och företag/banker i tredje land.  Sådana transaktioner har sitt ursprung och avslutas utanför USA; de passerar bara genom amerikanska banker.  Amerikanska banker har nu rätt att behandla sådana transaktioner, inte bara med kubanska företagare utan även med kubanska individer och enheter, så länge ingen person som omfattas av amerikansk jurisdiktion är part i transaktionen.  Beroende på vad detta innebär och hur det implementeras kan det ta bort en viktig del av den finansiella förföljelse som har varit en viktig dimension av Trump-Bidens intensifierade blockad.

Blockaden av Kuba är en del av USA:s långvariga imperialistiska målsättningar när det gäller Latinamerika och resten av världen.  Från Kennedy till Obama fördröjde blockaden Kubas ekonomiska utveckling, men den lyckades inte framkalla politisk instabilitet och regimskifte.  Obama insåg detta och lade fram en ny imperialistisk strategi, som innebar stöd till en viss ekonomisk sektor som skulle kunna fungera som en potentiell allierad för USA.  Trump vände Obama ryggen med en intensifierad blockad som ytterligare trotsade internationell rätt och världsopinionen.  Men trots att den intensifierade blockaden ledde till en ekonomisk kris på Kuba och ökad emigration, har inte heller den lyckats framkalla politisk instabilitet.  Den kubanska regeringen försöker bygga upp alternativa kommersiella och finansiella arrangemang, som ersätter dem som blockerats av den intensifierade blockaden. På den här vägen har den kubanska regeringen folkets stöd, och den agerar i enlighet med världsomspännande kommersiella och finansiella tendenser i den globala södern och östern.  Så kanske ser tjänstemännen i Bidens administration att den intensifierade blockaden inte heller har fungerat, och att det är mer meningsfullt att återuppliva Obamas mer sofistikerade imperialism, som Obama redan har tillhandahållit strategier och motiveringar för.  Ett sådant drag kan dessutom vara en bra valkampanjstrategi inför valet i november.

 Som svar på de åtgärder som USA:s regering har aviserat utfärdade Kubas utrikesministerium en deklaration den 28 maj.  I deklarationen konstateras att åtgärderna är begränsade; de påverkar inte blockaden eller den intensifiering av blockaden som skett under senare år.  Det konstateras att de nya åtgärderna bygger på en förvrängd bild av den kubanska verkligheten, som på ett konstlat sätt skiljer mellan den statliga och den privata sektorn, när båda utgör en del av ett enda entreprenörssystem och samhälle.

I förklaringen noteras att den privata företagssektorn och tillgången till Internet har främjats av Kuba i utövandet av landets suveränitet.  Förenta staterna försöker använda dessa delar av den kubanska ekonomin för politiska syften, i enlighet med sitt mål om regimskifte.

Den kubanska deklarationen avslutas med konstaterandet att den kubanska regeringen kommer att studera de nya åtgärderna.  Om de inte bryter mot kubanska lagar och om de innebär en öppning som kommer att gynna det kubanska folket, om än bara en del av folket, kommer den kubanska regeringen inte att hindra att de genomförs.

Om Bidenadministrationen går vidare med en öppning i Obamas anda, kan man förvänta sig att den kubanska regeringen påpekar åtgärdernas begränsade karaktär och kräver att blockaden avskaffas i sin helhet, som en kränkning av Kubas rätt till suveränitet och ekonomisk utveckling.  Den kubanska regeringen kan förväntas upprepa sin fortsatta vilja att förhandla om normala relationer med USA, utan några förhandsvillkor, och den kan förväntas att inte hindra tillämpningen av några åtgärder för öppning, i den mån de inte bryter mot kubansk lag.

Charles McKelvey 240529 (ZT)

USA amends blockade against Cuba

En av många kubanska kommentarer på Facebook 2024-05-29:

Yankee-regeringens nya tillstånd för privata företag på Kuba.

Allt som är för det kubanska folkets bästa, även om det är en minoritet, är välkommet, men var försiktig. Som den kubanska regeringens kommuniké säger, allt är tillåtet så länge det uppfyller kubanska lagar. Kom alltid ihåg att fördelarna också måste nå resten av befolkningen, eftersom alla här åtnjuter de gratis offentliga tjänster som garanteras av staten med miljonbudgetar. De affärsmän som jänkarna väljer ut för att ta emot dessa förmåner måste vara på det klara med att de tillhör det kubanska folket, inte det US-amerikanska folket, och det är här de måste vara ansvariga och ge de största förmånerna, det är därför vi är ett socialistiskt land och Fidels revolution är för de ödmjuka och av de ödmjuka.

I vilket fall som helst återstår det att se om allt det som har tillkännagivits kan genomföras, för blockaden är precis densamma, allt ser ut som valpropaganda för att vinna några röster, som de alltid har gjort i Yanquiland.

Det är förbjudet att glömma, och vi är fortfarande i strid.

Se också: https://svensk-kubanska.se/usas-nya-forsok-att-sla-in-en-kil-i-det-kubanska-samhallet/

För att kunna upprätthålla Svensk-Kubanskas solidaritets- och opinionsarbete behöver vi få in minst 150 000 kr under året till vår Kampfond. Om du har möjlighet, ge ett bidrag! 

Swish 123 589 0975 PG 405411-0