Krav i USA på medicinskt samarbete med Kuba

Stadshuset i Cambridge, Massachusetts. Härifrån kräver man samarbete med Kuba.

Krav i USA på medicinskt samarbete med Kuba

I måndags antog fullmäktige i Cambridge, Massachusetts en resolution som uppmanar till medicinskt och vetenskapligt samarbete med Kuba. Cambridge uppmanar USA:s kongress och president, med stöd från guvernören i Massachusetts, delstatens lokala parlament, med det aktiva stödet från delstatens senatorer och representanthusledamöter, att avlägsna restriktionerna för tillgång till kubansk medicinsk- och biofarmaceutisk expertis för att mer effektivt kunna bekämpa Covid-19 pandemin genom att upphäva relevanta ekonomiska- och resesanktioner mot Kuba.

Som bakgrund till resolutionen anges att staden Cambridge och dess institutioner, inklusive MIT, Harvard och Cambridge Hospital, har en lång historia av medicinskt och vetenskapligt utbyte, liksom direkt samarbete under många år. Det har medfört medicinska genombrott i behandlingar. Ett exempel är forskningen för ett vaccin mot dengue feber och infektioner som är motståndskraftiga mot mediciner.

I texten sägs också att ”Kuba har utvecklat sin egen, internationellt respekterade, biofarmaceutiska industri som använts framgångsrikt såväl i Kuba som i utlandet vid till exempel utbrott av Ebola, Zika, Chikungunya och andra nya virus.

Kuba har framgångsrikt använt behandling för att kontrollera Covid-19, behandling som utvecklats av landets biofarmaceutiska industri vilket givit Kuba en extremt låg dödlighet och högt tillfrisknande. Dessa behandlingar innefattar de Kubatillverkade medicinerna som Biomodulina T, Heberon Interferon Alfa 2B human recombinant, Itolizumab och Jusvinza (CIGB 258).”

Resolutionen pekar på liknande initiativ från Cleveland, Richmond och San Francisco som uppmanar till ett slut på embargot, som allvarligt begränsat samarbetet inom vetenskap och medicin. Här framhålls att befolkningen i Cambridge, i övriga USA och världen skulle ha glädje av ett samarbete mellan USA och Kuba inom biofarmaceutik, medicinsk- och allmän hälsovård.

National Network on Cuba 201007

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!

Under pandemin skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer, samt från vanligt folk på ett slut på blockaden. Likaså växer kravet, inte minst i länder där de kubanska medicinska läkarbrigaderna arbetar, att Henry Reevebrigaderna ska tilldelas Nobels Fredspris 2021! Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse!        

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Fredspriset: SKRIV DITT NAMN MED UPPMANINGEN ATT NOBELS FREDSPRIS 2021 SKA TILLDELAS DE KUBANSKA MEDICINSKA LÄKARBRIGADERNA, HENRY REEVE!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Bort med blockaden: SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Ekonomiskt bidrag: OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72