Kubas tre prioriteringar: Covid, ekonomin, blockaden

Kubas president Miguel Díaz-Canel

Kubas tre prioriteringar: Covid, blockaden, ekonomin

I ett TV-sänt anförande slog Kubas president Miguel Diaz-Canel fast landets tre högst prioriterade frågor: att bekämpa Covid-19, landets ekonomi och kampen mot blockaden.

Från och med måndag går den största delen av landet över till en mer normal tillvaro, medan restriktionerna är hårdare i de tre provinser där smittspridningen är störst. Med sin effektiva hälsovård har Kuba enbart haft 122 dödsfall sedan pandemin startade. ”Strategin för bemötandet av Covid-19 har varit effektiv och gett resultat. Det är möjligt att leva med sjukdomen närvarande och med minimal risk.”

Om blockaden: ”De attackerar konstant de viktigaste inkomstkällorna för landet i syfte att strypa oss. Vi behöver öka takten i införandet av den ekonomiska planen.”

Diaz-Canel sa om planering att ”det är ett element inbyggt i vårt system, ibland hårt kritiserat”, men det är en förutsättning för principerna av social rättvisa. ”Vi har kunnat vidmakthålla, ibland utan att kunna tillfredsställa, tillgången till ransonerade livsmedel och hygienprodukter, i en situation med stängda gränser, minskad marknad och en stenhård och allomfattande förföljelse från USA:s regering mot alla finansiella och ekonomiska åtgärder vi vidtar.”

”USA attackerar kontinuerligt de viktigaste inkomstkällorna för att kväva oss. USA:s blockad och den aggressiva politiken från imperiet är det största hotet mot vår strävan att leva i fred, med rättvisa, säkerhet och frihet.” ”Denna brutalitet visar sig med ett höjt tonläge i de anti-kubanska attackerna som nått en nivå som bara kan jämföras med vissa stunder under kalla kriget.”

Diaz-Canel pratade om USA:s förföljelse finansiellt, kampanjerna för att förtala revolutionen och dess ledare, deras försök att bryta enheten genom att infiltrera och försöka förgifta alla områden och utnyttja fördomar som ännu finns kvar som rasism, våld i hemmet och fördomar mot HBTQ-personer.

”Det finns en virtuell legoknektsarmé som lever på att driva betalda kampanjer som attackerar intelektuella och artister som ställer sig bakom revolutionen. De angrips och förtalas bara för att de nekar till att prata negativt om Kuba. Dessa legoknektar gör virtuella lynchningar för att tysta, förtala och försvaga oss.” ”De attackerar oss också ständigt för att skära av våra viktigaste inkomstkällor: hälsovårdsbiståndet, turismen, penningöverföringarna osv.”

”De försöker utlösa en social revolt i Kuba som en del i valkampanjen i USA och för att hålla sig väl med den antikubanska maffian i Miami”. Om skärpningen av blockaden pekade Diaz-Canel på att under 2020 har höga böter utdömts för företag som brutit mot blockaden. Under Trumps mandat har 21 straff utfärdats på över 3 miljarder dollar. Bara sedan 2019 fram tills idag har USA:s regering infört 121 straffåtgärder mot Kuba.

Cubadebate 201008 (utdrag)

Gobierno cubano con tres prioridades: Enfrentamiento a la COVID, batalla contra el Bloqueo y estrategia económico-social

Ekonomin

Sammanslagningen av valutor kommer att implementeras inom kort. Allmänheten får information i förväg. Den kubanska peson, CUP, kommer att vara den gällande valutan. Den kommer att kunna växlas mot hårdvaluta.

Visst statsstöd kommer att upphöra men ransoneringssystemet kommer att vara kvar tills ekonomin är så pass god att det inte längre behövs.

En reform av löner, pensioner och varupriser kommer i samband med valutasammanslagningen. Tillgångar på bankkonton, oavsett valuta, kommer att gälla och skyddas. Regeringen försäkrar att det kommer att finnas stödmekanismer för att skydda de som är ekonomiskt utsatta på grund av reformerna. Redan från nästa vecka kommer regeringen via TV att i flera program ge detaljer om hur valutasammanslagningen går till och organiseras.

Cuba Central Team (USA) 201009

Nya böter för brott mot blockaden

OFAC sanctions US company for violating blockade against Cuba

USA:s OFAC, Office of Foreign Assets Control, utfärdade miljondollar böter för reseförsäkringsföretaget Generali Global Assistance Inc GGA, för att ha brutit mot blockaden mot Kuba. GGA har godkänt att betala närmare sex miljoner dollar. Enligt OFAC betalar den summan för de påstådda brotten mot blockadlagarna.

Böterna krävs trots att företagets affärer med Kuba hanteras av dess kanadensiska dotterbolag för att undvika betalningar direkt till Kuba eller resande medan de är på ön. Men OFAC såg istället detta som en försvårande omständighet och utgör ett skandalöst brott av tillämpningen av USA:s sanktioner.

GGA är nu i gruppen med olika internationella institutioner som bötfällts under det senaste året. Här finns också den brittiska banken Standard Chartered, Expedia Grouop, General Electric, Allianz Global Risks US Insurance Company och schweiziska Chubb Limited.

Blockaden har nu pågått i närmare 60 år, trots opposition från majoriteten av det internationella samfundet.

Cuban News Agency, National Network on Cuba 201008