Kuba blir observatör i Euroasiatiska Unionen

Kuba får observatörsstatus i Euroasiatiska Ekonomiska Unionen

Kuba blir observatör i Euroasiatiska Ekonomiska Unionen

Kubas handelsminister Rodrigo Malmierca framhöll idag de möjligheter till utbyte som Kubas nya status som observatör i Euroasiatiska Ekonomiska Unionen, UEE, ger.

Malmicera säger att detta utgör ett nytt steg i utvecklingen av ekonomiska relationer med UEE som består av Ryssland, Armenien, Vitryssland, Kazachstan och Kirgizistan. Observatörer är Moldavien, Uzbekistan och sedan igår, Kuba. Det handlar om ökade möjligheter till handel, investeringar och samarbeten.

Som ett erkännande av Kuba och en stimulans för att främja internationellt samarbete och solidaritet i en allt mer komplex värld, betecknade Kubas president inträdet av Kuba som observatör i UEE.

Som observatör kan Kuba närvara vid UEE:s möten och ha tillgång till dokument, men inte delta i beslutsprocessen. UEE är en internationell organisation som bildades 1 januari 2015. Sedan ett memorandum undertecknades 2018 samarbetar alliansen redan med Kuba. Men det fanns ett ömsesidigt intresse av att bredda samarbetet som nu alltså medfört att Kuba intar observatörsstatus.

Cubadebate 201212 (nedkortat)

Nuevo vínculo entre Cuba y la UEE favorecerá oportunidades económicas | Cubadebate

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!

Under pandemin skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer, samt från vanligt folk på ett slut på blockaden. Likaså växer kravet, inte minst i länder där de kubanska medicinska läkarbrigaderna arbetar, att Henry Reevebrigaderna ska tilldelas Nobels Fredspris 2021! Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse!        

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Fredspriset: SKRIV DITT NAMN MED UPPMANINGEN ATT NOBELS FREDSPRIS 2021 SKA TILLDELAS DE KUBANSKA MEDICINSKA LÄKARBRIGADERNA, HENRY REEVE!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Bort med blockaden: SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Ekonomiskt bidrag: OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72