Kuba fördömer OAS angrepp på Venezuela

Kubas utrikesminister Bruno Rodríguez fördömde starkt den resolution mot Venezuela som OAS Generalförsamling antog den 5 juni.

”Den utgör ett oacceptabelt intrång i Bolivarianska Republiken Venezuelas inre angelägenheter, bryter mot Internationell Rätt och FN-stadgans syfte och principer, bland andra principen om fredliga lösningar, förbudet mot tvångsmedel och hot, respekt för varje lands fria självbestämmande, suveränitet och yttre gränser samt förbudet mot inblandning i andra länders inre angelägenheter.

Den antagna resolutionen bidrar inte till samtal i Venezuela. Som bekant är det påtryckningar från flera medlemsländer som förhindrat en överenskommelse mellan regeringen och oppositionen.

USA-regeringens och OAS historia berövar dem all moralisk grund för att lära ut demokrati och mänskliga rättigheter. Men vi vill framhålla den stora grupp länder som inte sänkte sig till att stödja denna resolution.

Vi kräver respekt för det venezolanska folkets beslutsamhet, än en gång uttryckt i de nyligen hållna allmänna valen den 20 maj, som avhölls i enlighet med landets lagar och folkets suveräna beslutsrätt.

Resolutionen uppmanar OAS medlemsländer att vidta åtgärder för att destabilisera den Bolivarianska Republikens inre ordning, en uppmaning till våld, sanktioner och tvångsåtgärder mot Venezuela för att skapa svårigheter, drabba folken, åtgärder som är oförenliga med Internationell Rätt och med Latinamerikas och Karibiens ställning som ett Fredens område.

Kubas utrikesdepartement uttrycker sitt orubbliga stöd för den chavistiska Bolivarianska Republiken, det folkliga civila-militära sambandet, den rättmätiga och demokratiska regeringen som leds av den grundslagenligt valda presidenten Nicolás Maduro Moros.”

 

Men också en delseger för Venezuela i OAS

Än en gång har OAS, Amerikanska Staternas Organisation, även kallat ”USAs Kolonialdepartement”, gått på ett nederlag i sin kamp mot Venezuela, och Kuba med för den delen. Det skriver Oscar Sánchez Serra i Granma 20180607.

USA la fram ännu en resolution för att utesluta Venezuela från OAS, men lyckades inte samla de 24 röster som behövdes. Den fick bara stöd av 19 länder, medan 11 la ner sin röst och 4 röstade mot.

Venezuelas utrikesminister Jorge Arreaza noterade att USAs vicepresident Mike Pence ”Inte ens med alla sina påtryckningsmetoder kunde de vinna mot de karibiska folkens värdighet och mod.”

Och när det gäller Venezuelas avsikt att lämna organisationen nästa år: ”Vi kan inte vara kvar i en organisation som bryter mot Internationell Rätt.”

Översättning Eva Björklund