Kuba förkastar det nya hotet om användning av våld mot Venezuela

Latinamerikas högerregeringar har öppnat för att anfalla Venezuela genom att hänvisa till en paragraf i OAS (De Amerikanska Staternas Organisation) som tillåter gemensam våldsutövning mot en regering som hotar fred och säkerhet. Venezuela tillhör inte OAS. 

Kubas Utrikesdepartement:

Kuba förkastar det nya hotet om användning av våld mot Venezuela

Kubas Utrikesministerium fördömer det skamliga beslutet att aktivera Interamerikanska Fördraget om Ömsesidigt Bistånd (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR). Det är ett fördrag som gör det möjligt att använda militärt våld.

Utrikesministeriet förkastar kategoriskt förevändningen att beteckna Bolivarianska Republiken Venezuela som ett hot mot freden och mot säkerheten på västra halvklotet. I verkligheten är det inblandning enligt Monroedoktrinen som USA tillämpar mot Venezuela och försöker utnyttja fördraget i dessa fientligheter. Det är det [och inte Venezuela] som sätter fred och säkerhet i regionen i fara.

Ännu en gång har den diskrediterade Organisationen för de Amerikanska Staterna, OAS, blivit det skamliga verktyget, medan ett antal värdiga regeringar öppet motsatte sig detta beslut.

TIAR har använts av USA för att rättfärdiga interventioner och militära anfall i regionen och har orsakat stor smärta och mycket död. Detta är ett medvetet försök att provocera fram en situation som kan resultera i våldsanvändning för att störta president Nicolas Maduros legitima regering. Det i öppen strid mot principerna för internationell rätt och utropandet av Latinamerika och Karibien som en fredszon.

När vi förkastar detta beslut uppmanar vi också regeringarna och folken i Vårt Amerika och i hela världen att beslutsamt motsätta sig denna åtgärd som med falska förevändningar försöker rättfärdiga inblandning i den Bolivarianska Republiken Venezuelas inre angelägenheter, något som är fullkomligt oacceptabelt.

Kubas Utrikesministerium 190913