Kuba förkastar EU-parlamentets uttalande

Illustration: emrahkarakas / Pixabay

Nationella Folkmaktsförsamlingens Utrikesutskott förkastar uttryckligen Europaparlamentets nyligen antagna, oacceptabla Kubaresolution, som bryter mot de principer om respekt, jämlikhet och ömsesidighet som ingår i det Avtal om Politiska Samtal och Samarbete, som undertecknades i Bryssel den 2 december 2016 mellan Kuba och EU och dess medlemsstater. Under förevändning av tills vidare samtycke till detta Avtal gjorde Europaparlamentet ett uttalande som förvränger vår verklighet och skriver ut recept som Kuba inte behöver, som lägger sig i staternas inre angelägenheter och framför ståndpunkter som allvarligt inkräktar på det kubanska folkets självbestämmande.

Europaparlamentets resolution bryter mot den positiva utvecklingen av Kubas förbindelser med Europakommissionen, Utrikestjänsten och EUs medlemsstater.

Vissa Europaparlamentariker med en omfattande antikubansk meritlista, som motsätter sig att förbindelserna mellan Kuba och EU ska utvecklas, lade fram en onödig och oläglig resolution med anmärkningsvärt kolonialistiskt innehåll, för att ge Kuba en lektion i demokrati och mänskliga rättigheter, utan att fatta att den ensidiga, diskriminerande och särbehandlande politik som utmärkt EUs hållning till Kuba, nu har upphört.

Fastän resolutionen gör en försagd hänvisning till extraterritoriella lagar och åtgärder, undviker den att nämna Helms-Burton-lagen och USAs ekonomiska, finansiella och handelsblockad mot Kuba, som bryter mot internationell lag och kränker det kubanska folkets mänskliga rättigheter. Intressant nog håller resolutionen tyst om hur denna blockad och USA-medborgarnas reserestriktioner nu skärpts. I stället verkar den förankrad i president Donald Trumps retorik för att tillkännage åtgärder som ska passa den åldrande antikubanska extremhögern och terroristiska minoritet som omgav honom när han gjorde motsvarande uttalanden i Miami.

Europaparlamentet borde istället ägna sig åt den djupgående och ständiga försämringen av Europamedborgarnas förtroende för unionens institutioner, som framgår av det låga deltagandet i politiska och valprocesser, den växande främlingsfientligheten och segregationen av minoriteter inom unionen, liksom den bristande solidaritet och känsla för historiskt ansvar som möter flyktingströmmarna från Afrika och Mellanöstern, som fortsätter att ta människoliv.

Europaparlamentet borde också ta sig an den galopperande korruptionen inom europeiska politiska kretsar, den pågående försämringen av de sociala trygghetssystemen, särskilt inom hälsovården, den ihållande höga arbetslösheten, särskilt bland ungdomar och de otillräckliga framstegen i jämställdheten mellan könen.

Vi tillerkänner inte Europaparlamentet någon rätt att på något sätt lägga sig i frågor som är det kubanska folkets exklusiva rättighet, som att fortsätta bygga sin socialistiska, demokratiska, självbestämmande och oberoende framtid.

Utrikesutskottet
Nationella Folkmaktsförsamlingen
Havanna 5 juli 2017
Övers: Eva Björklund