Kuba invalt i ledningen för Amerikas WHO, trots USA

Kuba invalt i PAHO:s verkställande utskott, trots USA:s motstånd

Kuba invalt i ledningen för Amerikas WHO, trots USA

Kuba valdes in i Pan American Health Organization’s (PAHO) verkställande utskott till en treårs mandatperiod, rapporterar Telesur. [PAHO är FN-organet WHO:s organisation för Amerika]. USA motsatte sig som enda land och röstade mot Kuba. Från Latinamerika valdes också Surinam och Brasilien.

Vid PAHO:s årliga möte, som hölls virtuellt, fördömde Kubas hälsovårdsminister Dr José Angel Portal Miranda, USA:s attacker på Kubas medicinska brigader.Dessa hälsovårdsbrigader har länge varit mål för kritik från Trumpadministrationen. För närvarande finns cirka 30 000 kubanska hälsovårdsarbetare i fler än 50 länder. USA har upprepade gånger riktat in sig mot Kubas medicinska samarbete i försök att skära av en viktig källa till hårdvaluta för det blockerade landet.

[USA hotar nu med att skära ner, eller helt ställa in, sin avgift till PAHO. Trumpadministrationen har drivit igenom ett beslut att en juristfirma i USA ska granska avtalet ”Mais Medicos” (fler läkare) som ingicks mellan Brasiliens kuppavsatte tidigare president, Kuba och PAHO och som försåg Brasilien med tusentals läkare i de mest isolerade områden. Juristernas uppgift är att komma fram till att avtalet var oskäligt, att Kuba bedriver och Brasilien utnyttjar slavarbetskraft och att PAHO medverkat till trafficking. Om inte, hotar USA att bryta med PAHO].

Cuba Central Team (USA) 201002

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!

Under pandemin skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer, samt från vanligt folk på ett slut på blockaden. Likaså växer kravet, inte minst i länder där de kubanska medicinska läkarbrigaderna arbetar, att Henry Reevebrigaderna ska tilldelas Nobels Fredspris 2021! Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse!        

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Fredspriset: SKRIV DITT NAMN MED UPPMANINGEN ATT NOBELS FREDSPRIS 2021 SKA TILLDELAS DE KUBANSKA MEDICINSKA LÄKARBRIGADERNA, HENRY REEVE!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Bort med blockaden: SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Ekonomiskt bidrag: OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72