Kuba världsbäst på hållbar utveckling – igen!

Kuba världsbäst på hållbar utveckling

Sustainable Development Index (SDI) mäter den ekologiska effekten av mänsklig utveckling och betonar att utveckling måste ske inom planetens gränser. SDI har skapats som en uppdatering och vidareutveckling av Human Development Index, HDI, för att bättre spegla de ekologiska realiteterna för vår tid av mänsklig påverkan, Anthropocene.

SDI utgår från varje lands mänskliga utveckling i form av medellivslängd, utbildning och inkomst. Detta divideras med det ekologiska avtrycket som ligger över gränsen för vad jorden klarar; i vilken utsträckning konsumtionsbaserat koldioxidutsläpp och materiellt fotavtryck per capita överskrider planetens gränser. Länder som uppnår relativt hög mänsklig utveckling i kombination med ekologiskt fotavtryck som är inom, eller nära, planetens gränser, hamnar i topp.

Resultaten för SDI 2015, vilket är det senaste året där det finns fullständiga data, kan ses i kartan och tabellen nedan och fullständigt i länken. Medan vissa länder når hyfsade resultat så når ingen över 0,9. Resultat för åren mellan 1990 och 2015 finns i tidsseriesidan (time series page). Ingående data i uppdelad form finns i bubbeldiagrammen (bubble charts page).

Som framgår av underlaget är Kuba bäst, följt av Costa Rica och Sri Lanka. I botten hittar vi USA, Australien, Förenade Arabemiraten, Kuwait och Singapore.

Från 1991 och framåt har Kuba varit bäst eller näst-bäst. Från 2004 och framåt har Kuba varit nummer 1.

Sustainable Development Index

Morning Star

Cuba found to be the most sustainably developed country in the world

Tabellen ovan: De bästa och de sämsta länderna i världen (Alla länder i originallänken).

Kuba i topp

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!

Under pandemin skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer, samt från vanligt folk på ett slut på blockaden. Likaså växer kravet, inte minst i länder där de kubanska medicinska läkarbrigaderna arbetar, att Henry Reevebrigaderna ska tilldelas Nobels Fredspris 2021! Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse!        

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Fredspriset: SKRIV DITT NAMN MED UPPMANINGEN ATT NOBELS FREDSPRIS 2021 SKA TILLDELAS DE KUBANSKA MEDICINSKA LÄKARBRIGADERNA, HENRY REEVE!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Bort med blockaden: SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Ekonomiskt bidrag: OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72