G77 + Kina representerar

G77 + Kina representerar

G77+Kina representerar 2/3 av FNs medlemsländer, 80 procent av världens befolkning.