Kuba räddar liv – Vaccintillverkarnas profithunger dödar

Vaccintillverkarnas profithunger leder till tiotusentals döda

Bidenadministrationen vägrar att dela de patent som USA:s regering har på coronavirusvaccin för att garantera de rikas profiter, de som äger de gigantiska vinstdrivande farmaceutiska- och hälsovårdsförsäkringsmonopolen. Det garanterar att ytterligare tiotusentals kommer att dö; enbart i Brasilien dör 5 000 människor om dagen på grund av brist på vaccin.  

Det finns ett annat sätt att agera på, vilket visas av Kuba, WHO och WTO: gratis vaccin för varenda person i Kuba och för vartenda land i världen som vill ha det. Det görs genom att upphäva ”rätten till intellektuell egendom” för vaccinet och tillåta andra att tillverka det. Så gjorde Jonas Salk som utvecklade poliovaccinet för 60 år sedan. Han lät världen få det gratis.

Moderna, Pfizer, AstraZeneca och andra företag har fått 2,3 miljarder dollar av USA:s regering (dvs skattebetalarnas pengar) för att forska, utveckla och distribuera vaccinet. Men de vägrar att dela med sig av sina vaccinrecept.

Detta medicin-för-profit, tillsammans med protektionism och att vaccinera de rika länderna först, utelämnar flera miljarder människor i utvecklingsländer som inte har möjlighet att få vaccin inom de närmaste månaderna, om de får det över huvud taget. Förlängningen av pandemin kommer att ödelägga livet för flera miljoner och öka risken för mutationer som kan svepa över globen, något som vi redan ser.

De flesta av de 142 länder som är med i Covax, ett program som sköts av WHO, är i kris. The Guardian rapporterade i januari att Afrika, med 1,3 miljarder invånare, bara kommer att få 140 miljoner doser till juni, i bästa fall. Och Covaxprogrammet är i upplösning när de stora bolagen prioriterar avtal med de som betalar mest. Guardian rapporterar att fler än 7 miljarder doser har köpts i världen, varav 4,2 miljarder går till de största kapitalistländerna.

Sanningen är att bristen på vaccin skapas av ett system där profiten driver medicinframställningen. Hellre än att mobilisera samhällets alla resurser, så överlåts produktionen till ”marknaden” och dess vinstbegär. Det finns många enheter i världen som skulle kunna tillverka vaccinet om de fick receptet. Men vinnarna hoppas tjäna miljarder och åter miljarder. De arbetande och de fattiga är förlorarna.

Det kubanska folket hälsade med glädje och stolthet framstegen i slutskedet av utvecklingen av två av de fem kubanska vaccinen, Soberana 2 och Abdala, som gör Kuba till det första landet i Latinamerika som tillverkar sitt eget vaccin. Målet är att vaccinera 1,7 miljoner i Havanna till slutet på maj. Det är de flesta vuxna i huvudstaden . Till augusti räknar man med att ha vaccinerat 70 procent av landets befolkning och hela befolkningen innan årets slut.

Hur kan Kuba göra det? Det kubanska programmet vilar på fyra grundläggande principer.

·       Vaccinationsansträngningar innefattar hela befolkningen

·       Vaccination är integrerad i primärhälsovården

·       Vaccinationen bygger på aktivt deltagande av hela samhället

·       Vaccination är gratis

Målet för Kuba är inte bara att vaccinera hela befolkningen mot Covid-19 och alla som besöker ön, utan också att göra vaccinet tillgängligt för världen. Den kubanska regeringen förbereder att gratis förse de fattigaste länderna med vaccin och därefter en glidande skala för andra.

Precis som annat internationellt stöd som Kuba bistår med runt om i världen utvecklas vaccinet med principen: ”Vi ger inte av det vi har över. Vi delar det vi har.”

Medan Kuba är så gott som klar med utvecklingen av vaccin så saknar de injektionssprutor och flaskor. En internationell kampanj har påbörjats i Europa och USA för att samla in pengar för att köpa och skicka dessa nödvändiga material. [Svensk-Kubanska Föreningen är i startgroparna för att dra igång kampanjen i Sverige. Ge ett bidrag till ”Mediciner till Kuba” Pg 23 57 15 – 0  eller Swish 123 182 37 72].

Random Length News 210430 (USA, något nedkortat)

Drive for Vaccine Profits Means Thousands More Will Die

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!  ell

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ekonomiskt bidrag:

OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72