Kuba vänder sig mot hyckleriet vad gäller mänskliga rättigheter

Kubas FN ambassadör i Geneve, Juan Antonio Quintanilla

Kuba förkastar dubbelmoral om mänskliga rättigheter

Kubas FN-ambassadör i Genève, Juan Antonio Quintanilla, upprepade idag Kubas fördömande av dubbelmoral och selektivitet i behandlingen av frågor om mänskliga rättigheter, vilket återigen visat sig under konflikten i Ukraina.

”Att frågan manipuleras för politiska syften är något vi känner till väl, eftersom vårt land är ett direkt offer för dessa oacceptabla metoder”, varnade han i Rådet för mänskliga rättigheter, där en resolution med en tydlig obalans om situationen i Ukraina godkändes.

I förklaringen till Kubas nedlagda röst angav diplomaten att rådet tidigare inte har kunnat anta resolutioner inför allvarliga handlingar som utomrättsliga avrättningar, införande av ensidiga tvångsåtgärder och kriminella blockader mot hela folk eller inrättande av koncentrationsläger och tortyr.

”Många av dem som nu kräver omedelbara åtgärder med anledning av händelserna i Ukraina har inte tillåtit det”, sade han till rådet, som med 32 röster för, två emot och 13 nedlagda enades om att skyndsamt inrätta en oberoende kommission för att utreda vad som händer i konflikten, som i texten anges som en aggression från Rysslands sida mot sin granne.

Quintanilla menade att dokumentet bryter mot de grundläggande principerna om respektfull dialog, icke-selektivitet och icke-politisering som borde styra rådets arbete, med tanke på dokumentets partiska karaktär genom att försöka lägga ansvaret på endast en av de inblandade parterna.

Kuba kommer att fortsätta att förespråka en diplomatisk lösning på den nuvarande krisen i Europa med fredliga medel som garanterar allas säkerhet och suveränitet, ett effektivt utövande av de mänskliga rättigheterna, fred samt regional och internationell säkerhet, betonade han.

Vid mötet, som var en fortsättning på debatterna under rådets 49:e session, bekräftade Quintanilla Kubas engagemang för internationell rätt och FN-stadgan, som han ansåg vara grundläggande referenser för små länder mot hegemonism, maktmissbruk och orättvisor.

”Vi försvarar fred under alla omständigheter och motsätter oss utan tvekan användning eller hot om användning av våld mot någon stat. Vi har åtagit oss att följa internationell humanitär rätt och uppmanar alla parter att skydda befolkningen, deras egendom och civila infrastruktur”, sade han.

Han beklagade också i Rådet för mänskliga rättigheter förlusten av oskyldiga liv och påpekade att Kuba har haft och fortsätter att ha ett nära förhållande till det ukrainska folket.

I sitt tal tillade diplomaten att Kuba i princip delar den Alliansfria rörelsens ståndpunkt mot att införa resolutioner och mandat mot nationer. ”Ett verkligt samarbete om mänskliga rättigheter kan aldrig uppnås utan de berörda staternas samtycke och engagemang”, sade Quintanilla.

Prensa Latina, Genève, 220304 (Översättning: C.Vaple)

Cuba rechaza doble rasero y selectividad en derechos humanos

video:  https://www.youtube.com/watch?v=yn-tp6jqTfo

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72