Kubaner till EU: Kräv ett slut på USA:s blockad för att bekämpa Covid-19!

Öppet brev från kubaner i Europa till EU: Kräv ett slut på USA:s blockad för att kunna bekämpa Covid-19!

Vi, kubaner som bor i Europa, ber presidenter och premiärministrar i EU att de av USA:s regering kräver att denna lyfter blockaden mot Kuba som USA införde 2 februari 1962.

Sedan Donald Trump tillträtt i Vita Huset har administrationen skärpt fientligheten mot Kuba till en aldrig tidigare skådad nivå: sedan 16 juni 2017 och fram tills idag har 191 aggressiva åtgärder införts. Bland dessa att sedan 2 maj 2019 aktivera Artikel III i Helms-Burtonlagen som ett led i strävan att strypa den kubanska ekonomin och uppnå en ”regimförändring” till varje pris och på det kubanska folkets bekostnad.

Som alla länder behöver Kuba mobilisera enorma resurser för att möta SARS-Covid-19 pandemin. För att lyckas besegra sjukdomen behöver vårt land ta till vara alla ekonomiska möjligheter, utan alla de hinder som USA:s regering lägger på såväl på kubanska som utländska företag som vill göra affärer med Kuba. Landet behöver köpa drivmedel, livsmedel och mediciner till sin befolkning.

Under de nuvarande omständigheterna är det ett dubbelt folkmord att hålla fast vid denna belägringspolitik mot vårt land. Vid en tidpunkt när tillgången till hårdvaluta kraftigt minskar genom avsevärt mindre export av varor och tjänster på grund av påverkan av SARS-Covid-19 på världsekonomin, är det en kriminell politik. En politik som redan skadar och kan skada det kubanska folket än mer, en politik som försöker splittra de kubanska familjerna.

Kubanernas nationalhjälte José Martí lärde oss att ”Fosterlandet är mänskligheten!” Därför, och trots den svåra situation som blockaden påtvingar oss, vidhåller Kuba sin solidariska politik gentemot alla de länder som behöver det, och erbjuder våra tjänster inom hälsovård för att bekämpa detta virus. Vi är väldigt stolta när vi ser kubanska läkare komma till europeiska och andra länder för att erbjuda sin hjälp. Och nu borde det viktigaste vara att visa mänsklighet före varje skiljaktighet.

Vi höjer våra röster för att ni ska utöva ert inflytande och be USA:s regering att fullt ut tillämpa resolutionen ”Nödvändigheten av att avsluta den ekonomiska-, handels- och finansiella blockaden som USA pålagt Kuba”, som 2019 tillstyrktes för 28:e gången av en överväldigande majoritet av FN:s medlemsstater, att blockaden upphävs och Kuba får rättvisa.

Vi uppmanar alla NGO:er, föreningar, fackföreningar och personer av god vilja att de, liksom vi, undertecknar detta upprop.

London 23 mars 2020

Tack för att du skickar din underskrift med namnet på din organisation och land, eller ditt för- och efternamn om du undertecknar som enskild till: cubanoseuropa2020@gmail.com , eller info@cubanos.org.uk

Cubainformacion 200323

Carta de la emigración cubana a países de la Unión Europea: pidan a EEUU fin del bloqueo a Cuba para combatir Covid-19 (Recogida de firmas)

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0