Kubansk metod har lärt 10 miljoner människor att läsa och skriva

Foto: Jonathan Buttle-Smith (CC-0)

En större insats för mänskliga rättigheter än vad alla Kuba-belackare bidragit med sammanlagt!

Kubansk metod har lärt 10 miljoner människor att läsa och skriva

Fler än tio miljoner människor i hela världen har alfabetiserats med den kubanska metoden ”ja, jag kan” (Yo, si puedo”). Idag arbetas det med att tillämpa metoden också på sociala nätverk och med mobila enheter.

Kubas utbildningsministerium, Mined, samarbetar med 13 länder. 290 experter är rådgivare till utbildningsministrar i olika länder och ger föreläsningar på olika utbildningsnivåer. 

Programmet skapades av specialister vid Latinamerikanska och Karibiska Pedagogiska Institutet, som leds av Mined. Det utifrån en idé från Fidel Castro om att utveckla en utbildningsmetod som utgår från siffror. 

Alfabetiseringsmetoden presenterades officiellt 28 mars 2001 under ledning av doktorn i pedagogik Leonela Relys Diaz och utarbetades för att anpassas efter olika sociala miljöer och språk.

Den kubanska metoden använder siffror för att stimulera inlärningsprocessen för att läsa och skriva. Den kombinerar olika audiovisuella hjälpmedel och leds av en utbildad förmedlare som överför kunskaperna-

”Ja, jag kan” har 20 olika varianter och har använts av länder i Latinamerika, Karibien, Afrika, Oceanien och Europa. Det finns numera versioner anpassade för blinda, döva och för personer med lättare mentala funktionsvariationer.

Enligt flera källor gör den kubanska metoden det möjligt att lära sig läsa och skriva på bara sju veckor. Därmed kan den utrota analfabetismens gissel med bara en tredjedel av de medel som UNESCO har till sitt förfogande för detta ändamål.

I världen finns 750 miljoner vuxna och ungdomar som inte kan läsa och skriva och 250 miljoner barn som inte har fått lära sig elementär matematik eller att läsa och skriva, enligt UNESCO.

Cubainformacion 210204 (Med länk till video i originalet)

Más de diez millones de personas alfabetizadas en todo el mundo por método cubano “Yo, sí puedo”

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ett ännu mer betydelsefullt stöd är medlemskap!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)