Kubanska emigranter återvänder hem

Tusentals kubaner som emigrerat till USA planerar att återvända hem rapporterar Miami Herald. Kuba lättade på migrationslagarna 2013, vilket gör det möjligt för människor som lämnat ön att ”repatrieras” och få del av de fördelar som kubanska medborgare åtnjuter. Numera kan kubaner bo utomlands i två år i taget utan att förlora medborgarskap eller rätten att återvända. Närmare 12 000 kubaner ansökte om att få återvända 2017, rapporterar Miami Herald.

Folk som intervjuas av tidningen uppger olika skäl för att återvända. Det kan vara familjeband, tillgång till gratis hälsovård, investeringsplaner och planer på att driva politisk verksamhet. Många tänkte dela boende mellan Kuba och USA. Kubansk lagstiftning medger inte dubbelt medborgarskap.

Kubaner som vill återvända kan förlora en del av sina rättigheter i USA, bland dem rätt till socialhjälp. Vidare kan de som angett flyktingstatus eller fått politisk asyl i USA och ändå återvänder till Kuba, bli av med sin uppehållsrätt i USA.

Cuba Central Team (USA) 180316