Kubanska säkerhetsagenter mot USA:s mullvadsarbete

CDR - Kommittéerna till försvar för revolutionen. "Vi finns i varje kvarter, enade, vaksamma, kampberedda"

10 år efter att säkerhetsagenterna trädde fram

I dessa dagar, men för tio år sedan, framträdde sex kubanska säkerhetsagenter på kubansk TV. De hade under åratal infiltrerat kontrarevolutionära grupper i tjänst hos USA:s regering. Nu var det dags att berätta sanningen.

Efter avslöjandet i TV för tio år sedan så kysser dottern en av agenterna, hennes far, som ett tecken på stolthet. En maka med handen mot huvudet säger överraskad och glatt misstroget: ”vad är detta?”, vänner ber om ursäkt för alla förolämpningar mot dem som de fram till nu sett som förrädare, folk går ut på gatorna för att tacka sina hittills anonyma hjältar.

I onsdags tackade ledningen för CDR-kommittéerna (Kommittéerna för Revolutionens Försvar) å de kubanska familjernas vägnar, ännu en gång det arbete som dessa personer utfört i det dolda, med stora personliga uppoffringar och för att de nu bidrar till att upprätthålla Kubas självständighet. [CDR kommittéerna bildades efter revolutionen som svar på den sabotagevåg som USA-stödda terrorister släppte loss mot det kubanska folket. Idag är det i huvudsak grannskapsföreningar som främjar kvarterets renhållning, vaccineringar, sammanhållning och liknande].

Tio år senare bekräftar de sex sitt engagemang och förpliktelse mot det kubanska folket. Några ord från dessa.

Dalexi González Madrugas (agenten Raúl): Du måste alltid fundera på vem är det som betalar och vad denne vill. Vad har hen för intressen?

Frank Carlos Vázquez (agenten Robin): Just nu pågår ett intensivt undergrävande arbete från USA-regeringen riktat mot kubanska konstnärer och intelektuella. Det är inget nytt, det har pågått länge. De kartlägger många av våra konstnärer och väljer dem som har ideologiska svagheter och är sugna på pengar och karriär. Utifrån detta försöker de värva dem till sina projekt. 

Jag var flera gånger på USA:s Intressekontor i Havanna tillsammans med framstående kubanska artister. Det pågick ett kulturellt utbytesprogram. De försökte att påverka artisterna lite i taget. Men ingen av dem ställde upp. Bara Tania Bruguera som jag lärde känna i detta utbytesprogram. Hon och jag reste till Chicago i flera år  och jag lärde känna henne som en mycket girig person som hett eftersträvade att bli berömd och var beredd att göra vad som helst för att bli det.

Till konstnärerna och de intelektuella säger jag: låt er inte luras av skönsången, bry er inte om profiterna. Om ert verk är autentiskt kommer det att få det erkännande det förtjänar.

Carlos Manuel Serpa Maseira (agenten Emilio): 26 februari 2011 när det beslutats att min identitet som säkerhetsagent för den kubanska staten skulle avslöjas, efter att jag under tio års tid infiltrerat de historiska fienderna till revolutionen, tog jag avsked av USA:s propagandakanal Radio Marti under en direktsändning. Jag sa: ’Jag vill ta tillfället i akt att fördöma den brutala kampanjen mot den kubanska revolutionen som USA-imperialismen bedriver. Viva Fidel! Viva Raul! Fosterlandet eller döden! Vi ska segra! Den som talar till er är agenten Emilio, som arbetar för den kubanska säkerhetstjänsten.’

Moisés Rodríguez Quesada (agenten Vladimir): Idag mer än någonsin vet vi under vilket tryck Kuba befinner sig. Många kubaner låter sig förvillas, därför måste våra ansträngningar mångdubblas. Vi måste lära folk att vi har en mycket stark och mäktig fiende emot oss.

José Manuel Collera Vento (agenten Gerardo) Jag var den förste som (USA-agenten) Alan Gross hade kontakt med i Kuba. Det blev viktigt i de diplomatiska diskussioner som fördes för att få hem de fem fängslade kubanska säkerhetsagenterna från USA. Tänk er vad stort det är för mig att idag se en av dem, Gerardo, leda CDR-kommittéerna, som är de kubanska familjernas organisation. Tänk er!

Raúl Capote Hernández (agenten Daniel): De försöker avväpna det viktigaste verktyget som Kuba har och värva de intelektuella, det egna tänkandet. De intelektuella tillhör inte någon överklass, de är en elit av folket, det är det som gör dem starka men också målet för USA att försöka omvandla dem till en reaktionär kraft.

Cubainformacion 210318  (kraftigt nedkortat)

Reconocen a exagentes de Razones de Cuba, diez años después

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ekonomiskt bidrag:

OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

https://www.cubainformacion.tv/contra-cuba/20210318/90477/90477-reconocen-a-exagentes-de-razones-de-cuba-diez-anos-despues