Kubas Kommunistparti tackar landets vänner

För några månader sedan genomfördes PCC:s kongress. Vi har fått nedanstående hälsning

Tack till Kubas vänner från Kubas Kommunistiska Parti PCC

Kära kamrater,

Det är med enorm tacksamhet som vi får era budskap om solidaritet till Kubas Kommunistiska Partis åttonde kongress.

Kongressen ägde rum i ett invecklat skede kännetecknat av kampen mot Covid-19 pandemin och de hårda restriktioner som den globala krisen orsakar, samt den intensifiering utan like av blockaden som den ena USA-administrationen efter den andra påtvingat det kubanska folket. En blockad som är intakt och oförändrat, liksom de 243 åtgärder som Trump vidtog för att skärpa blockaden. Åtgärder som på ett direkt sätt slår mot varje kubansk familj.

En ny Centralkommitté valdes där antalet ledamöter minskades till 115 medlemmar, varav 47 procent är nya ledamöter. Medelåldern sänktes från 59 till 51 år. 47 procent av ledamöterna i Centralkommittén är kvinnor och 34 procent är afro-kubaner eller mestiser, i enlighet med den medlemspolitik Partiet främjat.

Politbyrån består nu av 14 medlemmar mot tidigare 17. Medelåldern är nu 57 år mot tidigare 69. Centralkommitténs sekretariat har minskat från nio till sex medlemmar vara fyra är nya.

De viktigaste ämnena för Kongressen var den ekonomiska och sociala politiken, där det trots de framsteg som gjorts, fördes en mycket kritisk debatt om den ineffektivitet som vi fortfarande har och som vi måste göra oss av med.

Också partiets inre liv analyserades; vikten av att vidmakthålla och höja medlemmarnas exemplariska politiska och sociala aktivism; partiets förbindelser med företagssektorn, den icke-statliga sektorn och med befolkningen i allmänhet.

Vi diskuterade arbetet med de nya generationerna, kampen mot politisk och ideologisk undergrävande verksamhet och social kommunikation som ett viktigt verktyg i partiets arbete.

Kongressen bekräftade principerna av den kubanska revolutionens utrikespolitik; solidariteten med folkens kamp och viljan att utveckla en respektfull dialog och bygga en ny typ av relation med USA. Det utan att ge upp vår självständighet, utan att göra eftergifter på vårt oberoende och utan att vika från våra ideal.

Resultaten från denna kongress av enhet och kontinuitet överför en anda av förtroende och optimism till vårt folk. Det bekräftar Kommunistpartiets ledande roll som förtruppen i vårt samhälle.

Vårt parti står inför många utmaningar i byggandet av en blomstrande och hållbar socialism, utmaningar som vi inte kapitulerar inför. Vi tackar alla vänligt inställda parter för deras permanenta uppslutning i kampen mot USA:s folkmordsblockad, som utgör det största hindret för vår utveckling och den största och mest flagranta kränkningen av alla kubaners mänskliga rättigheter.

23 juni kommer FN:s Generalförsamling att rösta om resolutionen ”Behovet av att avsluta USA:s ekonomiska, kommersiella och finansiella blockad mot Kuba”. Med stöd från det internationella samfundet och de politiska, sociala och folkliga krafterna, samt solidaritetsrörelser, kommer detta att vara ännu en seger för internationell rätt och folken.

Leve Kuba! Vi är kontinuitet! Fosterlandet eller döden, vi ska segra!

Kubas Kommunistiska Parti (nedkortat) 210607

HÄV BLOCKADEN! KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”Kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0