Kubas president: ”Socialismen är enda vägen till social rättvisa”

Kubas president Miguel Díaz-Canel. Foto: Estudios Revolución.

Kubas president: ”Socialismen är enda vägen till social rättvisa”

I sitt tal vid Centralkommittén i Kommunistpartiets session 17 december sa Kubas president Miguel Diaz-Canel bland annat:

Fram tills idag är socialismen den enda vägen för att uppnå social rättvisa. Det är en satsning  på intelligens, vilja och solidaritet bland kvinnor och män, medvetna om vad som krävs för att gå framåt.

Andra har försökt att ge oss lektioner, positiva och negativa, lektioner som vi inte får ignorera, men de måste alltid anpassas till våra konkreta erfarenheter vad gäller historia, traditioner, identitet och, självklart, karaktären och närheten till en mäktig motståndare som i hundratals år ägnat sig åt hot och fientlighet.

Denna fiende accepterar inte vår självständighet och hatar vårt sociala system. Vi är allt för fria för att de ska kunna se oss som sin bakgård. Och vi är modiga nog att våga välja socialismens väg.

Ett Kuba fritt, självständigt och socialistiskt mitt för näsan på imperiet. Det är vad vi är. Och i detta innefattas en hög grad av motstånd och heroisk kreativitet. Nu, när ännu ett svårt år går mot sitt slut, har stunden kommit för att lyckönska oss.

Cubadebate 211218 (utdrag)

El socialismo es, hasta hoy, la única vía al desarrollo con justicia social

SLUTSPURT I KANYLKAMPANJEN – ”1 MILJON KANYLER TILL KUBA!”

VI HAR NÅTT MÅLET PÅ 1 MILJON!

NU GÄLLER DET HUR MYCKET VI KAN ÖVERTRÄFFA FRAM TILL NYÅR

Kampanjen ”en miljon kanyler till Kuba!”, är ett stöd till Kubas vaccinationsarbete i, och utanför, Kuba.

Kubas vaccination av sin befolkning är ett slag mot USA:s förlamande blockad som försöker tvinga kubanerna ner på knä genom svält och desperation.

GE ETT BIDRAG! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0