Kubas sju förbannelser

René Gonzalez Sehwerert

René González Sehwerert var en av de kubaner som på 1990-talet infiltrerade terroristorganisationer i Miami för att förhindra attentat mot Kuba. Han dömdes i Miami till 15 års fängelse och släpptes 2013. Dekorerad som Kubansk Hjälte.

René  skriver ett brev till en av sina kusiner:

Kära kusin:

Jag tänker inte förneka att många människor – bland dem jag själv – kräver lösningar. Än mindre tänker jag rättfärdiga att någon lever i trygg bekvämlighet när så många gör uppoffringar. Problemet är att detta är normen i hela världen och ingen verkar bry sig. Men om ett folk gör revolution för att övervinna denna orättvisa så drabbas det omedelbart av tre förbannelser:

1-Man slår, stryper och attackerar folket så att det inte ska kunna uppnå något av vad de föresatt sig.

2-Man ger regeringen skulden för de brister som uppstått pga angriparens attacker.

3- Som om detta inte vore nog idiotförklarar man sedan resten av världen och förstorar allt dåligt som händer i det utsatta landet, som om det i övriga världen inte skulle ske värre saker varenda dag och med allas medbrottsliga tystnad.

Det är uppenbart att vi måste förändra många saker, men är det inte perverst att i 62 år försöka kväva oss för att få oss att förändras i enlighet med dem som påtvingade våra föräldrar, och runt om i världen i denna dag, sämre förhållanden? Är det inte dags att ansluta sig till det världsomfattande kravet att få ett slut på denna blockad, som kvävt oss alldeles för länge och vars enda syfte är att av hunger och förtvivlan få oss att ge upp?

I slutändan finns det bara två alternativ: att ge upp eller inte ge upp. Jag kan inte döma den som ger upp. Men självklart måste vi försvara oss mot dem som i och med sin kapitulation dessutom blir våra förtryckare. Många offer har genom historien blivit gärningsmän. Till exempel sionismens brott mot Palestina.

Jag kan inte avgöra om det förekom övervåld från polisen under de senaste dagarnas oroligheter. Det är mycket möjligt.

Ett fredligt och tryggt land som lugnt kämpar mot alla slags demoner översköljdes plötsligt av ett våld som är det främmande. Ett våld som införts av intressen som också de är oss främmande. Du säger att dessa ungdomar – som du kallar tonåringar, klädda i uniform och utrustade med sköldar, batonger och hjälmar, som väntade för att stoppa [den regeringsfientliga] marschen – de krossar ditt hjärta.

Jag kan förstå dig, men kan inte låta bli att undra: Vad hade det gjort för skillnad om det varit vuxna med samma utrustning, redo att slå ner demonstranter. Något som händer dagligdags över hela världen. Vad skulle CNN, eller ABC, eller El Comercio ha sagt? Ah! För utöver de tre förbannelser jag nämnde tidigare tillkommer en fjärde: Detta folk, attackerat, överfallet, under kvävning som dragits åt ytterligare under en pandemi som drabbat hela världen, detta folk får inte begå några som helst misstag.

Låt oss räkna lite på vad den uppstickande nyfascismen kostat det kubanska folket under de senaste fyra-fem åren:

–        De brutala angreppen mot de medicinska hjälpprogram Kuba hade i Brasilien, Ecuador och Bolivia, vars avbrytande kostat oss flera miljarder och berövat miljontals latinamerikaner den grundläggande rätten till liv, utan att någon verkar bry sig.

·       Tillämpningen av Artikel III i Helms-Burtonlagen, som avsevärt minskar Kubas möjligheter att göra affärer med övriga världen.

·       Den bestialiska aggressionen mot kubanska familjer genom att förbjuda rätten att skicka pengar till anhöriga på Kuba, medan de som säger sig försvara kubanernas mänskliga rättigheter håller tyst.

·       Fler än 200 åtgärder mot den kubanska ekonomin och landets finanser har införts av USA:s president. Det inför ointresset hos de som säger sig försvara de mänskliga rättigheterna i Kuba.

Allt detta innan en femte förbannelse slog till: Covid-19, och dess förödande inverkan på öns viktigaste inkomst: turismen. Men det återstod en sjätte förbannelse: att utnyttja pandemin för att trappa upp inringningen och försvåra eller förhindra införseln av mediciner och medicinsk utrustning.

Vågar du dig på att beräkna hur detta påverkar det kubanska folket, både i pengar och i mänskligt lidande? Men när det ser ut som om vi inte kan ta mer, att vi inte klarar ännu ett slag, då eskalerar spridningen av pandemin. Från de som med oerhörd cynism och hyckleri applåderat alla dessa åtgärder för att strypa oss, kommer en lömsk dödsstöt mot det folk som så föredömligt bekämpat Covid: den perversa hashtaggen #SOSCuba.

Och över detta folk hänger nu hotet om en sjunde förbannelse: En ”humanitär korridor”, i regi av historiens mest förödande och aggressiva krigsmaskin. Låter Jugoslavien, Afghanistan, Irak, Syrien bekant? Det är mot denna bakgrund, som i åratal med pervers noggrannhet byggts upp kring det kubanska folket, som trumpeterna plötsligt ljuder och manar till slutstrid, denna gång via sociala nätverk och de allt mer perversa medierna för icke-kommunikation.

För helvete kusin: Det är bara det att vår kubanska mur inte är som muren i Jeriko!

Revolutionärerna har gått ut på gatorna, men inte för att ”bemöta massorna”. För det är revolutionärerna som är massorna. Efter att kuppförsöket kommit av sig, vilket är vad som hänt, har de gått ut på gatorna med flaggor, sånger och idéer.

Det är med dessa idéer vi måste söka lösningar, idka självkritik då det behövs, lyssna på varandra, bättre uppfylla folkets önskningar, öka utrymmet för deltagande, vara mer inkluderande, bryta trögheten, locka till och inte utesluta, bygga en mer effektiv och mindre formell demokrati. För det samhälle vi vill bygga är inte tänkt att leva med våld. Det, kära kusin, överlåter vi till dem som angriper oss, stryper oss, attackerar oss och sedan, när vi försvarar oss, kritiserar oss. Kom igen, kusin.

Kramar,

René González Sehwerert, Cubadebate 210703

Carta a un primo o las siete plagas de Cuba

SOLIDARITET! HÄV BLOCKADEN! KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”Kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0