Kubas utrikesminister svarar USA

Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez

Kubas utrikesminister svarar USA

USA har satt upp Kuba över länder som stöder terrorism, och därför ska straffas. Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez svarar: 

USA:s regering har varit den största organisatören och finansiären av terrorismen i världen sedan landet framträdde som en makt med anspråk på att behärska världen.

I modern tid har detta land skapat, styrt och gett stöd till alla slags självutnämnda paramilitära- och terroristgrupper runt om i världen. Det har samtidigt givit stöd till diktaturer som använt terror som ett verktyg för att hålla sitt folk nere.

Terrorismen som släpptes lös mot Kuba har antagits som USA:s politik. De otaliga militära-, ekonomiska-, biologiska-, diplomatiska-, psykologiska-, propagandistiska- och spionattacker, sabotage och försöken att likvidera ledarna för den revolutionära processen, är alla del i en officiell strategi utvecklad och tillämpad av Vita Huset för att besegra den kubanska revolutionen och göra slut på bygget av socialism på ön.

De överväldigande bevisen har granskats så många gånger: kapning av flygplan, som före 1959 inte skett någonstans i världen, var en metod utarbetad och använd av CIA i dess terroristattacker som började så fort revolutionen i Kuba segrat. Resultatet under årens lopp är 3 478 döda och 2 099 invalidiserade kubanska offer för dessa våldsamma planer. Det är mer än tillräckligt för att klargöra de allvarliga konsekvenserna av dessa brott.

Två månader efter att terroristen Alazo Baró sköt ”för att döda” mot den kubanska ambassaden i Washington [30 april 2020] pekar USA-regeringens tystnad kring fallet på dess delaktighet och att det finns mer kring fallet som ännu inte uppdagats.

Motiven som inspirerade legoknekten och hans marionetter i Miami är produkter av politiken av tolerans, medverkan och uppmuntran till hat. Något som under många år tillåtit sådana som [terroristerna] Orlando Bosch, Posada Carriles och andra kriminella, handledda av USA:s regering, att agera helt fritt.

Såväl straffriheten som dessa extremister åtnjuter, liksom frånvaron av reaktion från Trumpadminstrationen mot den allvarliga väpnade attacken på ett främmande lands diplomatiska högkvarter, svarar genom sin tystnad på den grundläggande frågan: Vem är det som i verkligheten stöder terrorism?

Kuba tar undantagslöst den öppna vägen och svarar genom att, mitt under Covidpandemin, försvara Martís etiska idéer:

“Aquellos donde se predica el odio o la intolerancia, caen en el tiempo: ¿pero los templos? Ahora más que nunca, se necesitan templos de amor y humanidad para liberar todo lo que es generoso en el hombre y dominar todo lo que es crudo y vil en él ”.

(Mer eller mindre: ”De som förespråkar hat och intolerans faller inom sin tid. Men templen? Nu mer än någonsin behövs tempel av kärlek och humanitet, för att lösgöra allt det generösa inom människan och undertrycka allt som är rått och avskyvärt i honom.”)

Länk med foton på Kubas ambassad i Washington efter attacken:

Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez 200707

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!

Under pandemikrisen skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer samt från vanligt folk på ett slut på blockaden, åtminstone under pandemin. Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse!

SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN! UPPMANA ANDRA ATT GÖRA DET!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICININSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING.

Pg 23 57 15 – 0

Swish 123 182 37 72