Lärdomar från Kuba

Lärdomar från Kuba

I årtionden har vi fått höra att bara den fria marknaden garanterar effektivitet. Nu är det uppenbart att dessa profitsugna marknader inte kan mobilisera de medicinska resurser som krävs för att rädda liv, skydda vitala och redan överbelastade offentliga hälsovårdssystem, hindra en ekonomisk kollaps som orsakar miljontals hemlösa och fattiga, skydda produktion och distributionskedjor eller förändra socialt beteende.

Så låt oss börja med utgångspunkten att staten kan uppnå effektiva resultat mätt utifrån samhällsnytta, inte privat profit. Kubas inhemska och utrikessvar på den globala SARS-CoV2-pandemin visar denna möjlighet.

Kuba äe en liten ö, utsatt för hundratals år av kolonialism och imperialism. Mer nyligen, sex årtionden av USA:s blockad. Att denna ö kan spela en sådan exemplarisk roll är tack vare en utvecklingsstrategi som prioriterar mänskligt välbefinnande och deltagardemokrati, inte profit.

Samtidigt hindrar den oavbrutna och ihärdiga USA-blockaden Kuba från att importera nödvändig medicinsk utrustning som respiratorer till Covid-19-patienter. Blockaden har till och med stoppat ön från att få medicinska donationer. USA hindrar också övriga världen från tillgång till Kubas bioteknologiska produkter som hjälpt Kuba att hålla nere dödstalen i landet.

Trots dessa omständigheter har tusentals kubanska hälsovårdsspecialister arbetat i medicinska brigader i dussintals länder över hela världen och erbjudit välbehövlig expertis för att bekämpa coronaviruset. Istället för att applådera detta vackra exempel på samarbete Nord-Syd och Syd-Syd, har USA administrationen straffat Kuba genom att sätta upp landet på sin lista över länder som utövar ”trafficking”, människohandel. USA hävdar att de medicinska brigaderna är ”tvångsarbete” och del av ”människohandel.”

Ett nytt lagförslag i USA:s Kongress, ”Slopa vinster från den kubanska regimen 2020”, hotar att sätta upp flera länder i Karibien på denna lista över ”trafficking” för att de tar emot kubansk hjälp för att bekämpa Covid-19. Det skulle innebära att fonder till dessa länder skärs ner och att USA:s president kan beordra USA-baserade banker och Internationella valutafonden att neka dem lån.

Medan regeringar blundar för de uppenbara lärdomarna av det globala bemötandet av Covid 19, är det upp till aktivister och intelektuella att se till att slutsatserna dras. De rekommendationer som Progressive International och Covid-19 Response Group ger behöver en global rörelse som kräver förändring.

Cuba Support Group Ireland, 201010

We Must Must Learn from Cuba

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!

Under pandemin skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer, samt från vanligt folk på ett slut på blockaden. Likaså växer kravet, inte minst i länder där de kubanska medicinska läkarbrigaderna arbetar, att Henry Reevebrigaderna ska tilldelas Nobels Fredspris 2021! Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse!        

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Fredspriset: SKRIV DITT NAMN MED UPPMANINGEN ATT NOBELS FREDSPRIS 2021 SKA TILLDELAS DE KUBANSKA MEDICINSKA LÄKARBRIGADERNA, HENRY REEVE!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Bort med blockaden: SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Ekonomiskt bidrag: OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72