Kostnaden för USA:s blockad mot Kuba: 55 miljarder kr. på ett år!

Under pandemin har USA skärpt blockaden mot Kuba. Det trots uppmaningar från FN och andra att häva den, åtminstone momentant.

USA:s blockad kostar Kuba närmare 6 miljarder dollar under ett år

Kubas regering meddelar att USA:s blockad kostade långt över 5 miljarder dollar förra året. Blockaden påverkar också Kubas förmåga att bemöta Covid-19 pandemin, rapporterar Reuters.

Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez framträdde på en presskonferens i Havanna, inför den 29:e FN-omröstningen om blockaden. Resultatet är alltid att resolutionen som fördömer blockaden antas med överväldigande majoritet. Planen var att årets omröstning skulle ske denna månad, men den har skjutits upp till maj 2021 på grund av pandemin.

Kubas regering uppger att USA:s blockad, från april 2019 till maj 2020, har kostat landet 5,570 miljarder dollar, 1,2 miljarder mer än året innan. Den totala kostnaden sedan blockaden infördes 1960, uppskattas till 144 miljarder dollar. Rodriguez framhåll att sanktionerna gör det svårt för Kuba att köpa medicinsk utrustning som respiratorer och personlig skyddsutrustning. Dessutom att den nuvarande USA-politiken skiljer kubanska familjer från kubanska-amerikanska.

Trumpadministrationen har vänt politiken från Obamatiden från utbyte, till att begränsa resor, möjligheter till remesas (penningöverföringar) och mycket annat.

Cuba Central Team 201023

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!

Under pandemin skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer, samt från vanligt folk på ett slut på blockaden. Likaså växer kravet, inte minst i länder där de kubanska medicinska läkarbrigaderna arbetar, att Henry Reevebrigaderna ska tilldelas Nobels Fredspris 2021! Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse!        

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Fredspriset: SKRIV DITT NAMN MED UPPMANINGEN ATT NOBELS FREDSPRIS 2021 SKA TILLDELAS DE KUBANSKA MEDICINSKA LÄKARBRIGADERNA, HENRY REEVE!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Bort med blockaden: SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Ekonomiskt bidrag: OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72