Läsvärt om Kuba: ”We are Cuba!”

En mycket läsvärd bok om Kuba! Rekommenderas varmt.

En nyutkommen och enastående bra bok om Kuba

”We are Cuba – How a Revolutionary People Have Survived in a Post-Soviet World”

Helen Yaffes bok ”We are Cuba” präglas av grundlighet, relevanta intervjuer, rejäl research och författarens förstahandskunskap om Kuba. Bokens syfte är inte att dra slutsatser åt läsaren, men att göra läsarens slutsatser faktagrundade och kvalificerade.

Den brittiska universitetsläraren och professorn Helen Yaffe har skrivit en enastående bra bok om Kuba, ”We are Cuba”, med underrubriken ”How a Revolutionary People Have Survived in a Post-Soviet World”.

Den är på engelska men det är också det enda negativa för en läsare som inte har engelska som modersmål. Köp och läs den, det blir du både klokare och gladare av. Redan från bokens lansering har den haft betydelse i debatten om Kuba.

På bokens baksida skriver Kubas tidigare FN-ambassadör och talman i Nationalförsamlingen Ricardo Alarcon: ”Yaffe har levt i Kuba och delar den kubanska befolkningens upplevelser, bekymmer och hopp. Välskrivet, klart och enkelt kan denna bok hjälpa dig att förstå hur och varför Kuba kommer att överleva i en värld också efter Trump”.

Någon gång i mars-april 2020 började det dyka upp citat från Helen Yaffe i debatter på Facebook om den kubanska medicin som Kina använde i behandlingen av coronasjuka, Interferon Alfa2B Humano Recombinante. Det fanns de som tvivlade på uppgifterna. I ett kapitel på 27 sidor i Yaffes bok görs en grundlig undersökning och historisk redogörelse för Kubas bioteknologi och farmaceutiska forskning, resultat och produktion. Därför har boken redan från början spelat en roll i debatten.

Samma potential har också bokens övriga kapitel. Yaffe har i sin ungdom levt flera långa perioder i Kuba, bland annat under Specialperioden efter Sovjetunionens fall på 1990-talet. Denna period behandlas i bokens kapitel 2.  Kapitel 3 tar upp den ideologiska offensiv som dåvarande president Fidel Castro ställde sig i spetsen för, från mitten av 1990-talet och fram till sin död 2016, ”kampen om idéerna”.

Kapitel 4 har rubriken ”Power to the People” och handlar om politisk makt till folket, och mer specifikt om en hållbar ”energirevolution” som Kuba inlett och som fortfarande är under utveckling.

Andra kapitel tar upp Kubas hälsovårdsbistånd genom att skicka läkare och sjuksköterskor till andra länder; om förhållandet till USA; och om kubanernas kamp för att skapa ett ramverk för en socialistisk ekonomi som passar Kubas verklighet. Således har kapital 8 titeln: ”Raúl Castro’s Reforms: Socialist Efficiency or Capitalist Openings?”

Det är ett informativt och väldigt spännande kapitel som gör läsaren klokare om det som alla kubaintresserade funderar på; om Kuba är på väg att sälja ut socialismen för att skapa högre produktion och en starkare ekonomi.

Bokens avsikt är inte att skriva läsaren på näsan vad denne ska tycka, men att leverera fakta, historia och bakgrund till kunskaper om politiska målsättningar. På det viset gör det möjligt för läsaren att själv bilda sig en uppfattning och dra sina slutsatser.

Yaffe döljer inte sin sympati för det socialistiska Kuba och sin kärlek till kubanerna, deras land och kultur. Något som hon fördjupar sig i är beskrivningen av demokratin och utövandet av folkmakten

Det som ger Yaffe och läsaren grund till optimism är att landets politiska ledning är ett kollektiv och förankrad i folket på ett sätt som vi i Västvärlden knappast kan föreställa oss. De stora, överordnade politiska frågorna diskuteras systematiskt i befolkningen, det som en del av ”kampen om idéerna”. Ett exempel på det är den nya grundlagen som antogs 2019. Det efter en lång och inkluderande process som ledde till en miljon ändringsförslag från hela landet. Också de ekonomiska reformerna styrs av ”riktlinjer” som antagits efter en lång och grundlig diskussion bland kubanerna.

Boken ”We are Cuba” ger en bra inblick i dessa starka demokratiprocesser och traditioner. Det är det som i grund och botten kan rädd socialismen i Kuba.

Boken är på 363 sidor varav 50 är källhänvisningar och noter, 20 är ett index som gör det lätt att hitta det man letar efter. Den är utgiven av Yale University Press.

Boken kan köpas från nätbokhandlar eller Dansk-Cubansk Forening  som säljer den för 210 danska  kroner (+ frakt). Mail: post@cubavenner.dk

[En annan recension finns i Tidskriften Kuba 3/20]

Arbejderen 200824

En enestående god bog om Cuba

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!

Under pandemin skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer samt från vanligt folk på ett slut på blockaden, åtminstone under pandemin. Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse!

SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN! UPPMANA ANDRA ATT GÖRA DET!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICININSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING.

Pg 23 57 15 – 0

Swish 123 182 37 72