Kraven växer på Nobels Fredspris till de kubanska läkarna

Kraven växer för att de kubanska Henry Reevebragerna ska få Nobels Fredspris 2021

Alltfler bakom kravet på Nobels Fredspris till de kubanska läkarbrigaderna

Till den alltmer omfattande kampanjen för att tilldela Nobels Fredspris de kubanska Henry Reevebrigaderna har också ”Dominikanska Republiken för solidaritet med Kuba”, tillsammans med ett 20-tal organisationer i landet, anslutit sig.

I ett brev till talmannen i Norges parlament, Tone Wilhelmsen, uttrycker denna organisation att många krafter i världen stöder kravet. De påpekar också att organisationerna består av olika sociala grupper, olika uppfattningar, men att de delar kravet på Nobels Fredspris till de kubanska Henry Reevebrigaderna.

”Under flera årtionden har hundratals kubanska läkare, lärare, idrottsmän, författare och andra från vårt land utbildats i broderlandet Kuba. Helt gratis och med det enda kravet att de återvänder till sitt land för att arbeta med sin utveckling”, står det i brevet.

Det fortsätter med att säga att sedan 55 år har kubanska läkare genomfört 600 000 uppdrag i 164 länder. Det har gjorts av 400 000 hälsovårdsarbetare och andra. 1991 tog Kuba emot 20 000 barn från Vitryssland, Ryssland och Ukraina som strålskadats i samband med kärnkraftsolyckan i Tjernobyl och som fick behandling av kubanska specialister.

Man pekar också på det brasilianska programmet ”Fler läkare” och den kubanska närvaron i Afrika när läkare från detta land slöt upp för att bekämpa det dödliga Ebolaviruset, Kubas erbjudande att hjälpa New Orleans i USA i samband med orkanen Katrina, hälsovårdsbiståndet till ursprungsbefolkningar i Bolivia och Venezuela med mera.

Vid ett möte idag med Kubas ambassadör på Östtimor, Omar Marrero Betancourt, berömde den tidigare presidenten och mottagaren av Nobels Fredspris José Manuel Ramos-Horta, stödet från Kuba i utbildningen av läkare från hans land. Ramos-Horta sa att ett litet land som hans, även om de skulle ha ekonomi, så hade det varit omöjligt att på så kort tid utbilda fler än tusen läkare utan det avgörande samarbetet med Kuba.

Under mötet berörde bägge parter aktuella nationella och internationella frågor, liksom den långa historien av samarbete mellan länderna.

Fredspristagaren Ramos-Horta hävdade att typ av kris i hela världen som Coronapandemin utgör, kräver att hela det internationella samfundet engagerar sig . Lösningarna kräver enhet och solidaritet.

Cubainformacion 200825

Labor médica internacionalista incentiva solidaridad con Cuba

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!

Under pandemin skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer samt från vanligt folk på ett slut på blockaden, åtminstone under pandemin. Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse!

SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN! UPPMANA ANDRA ATT GÖRA DET!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICININSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING.

Pg 23 57 15 – 0

Swish 123 182 37 72