Kuba bakom USA:s och Israels isolering om pandemin

Åter blir de värsta förbrytarna mot mänskliga rättigheter, USA och Israel, isolerade i världssamfundet

Kuba orsak till USA:s och Israels isolering om pandemin

FN:s Generalförsamling antog med förkrossande majoritet en resolution som uppmanar till internationellt samarbete för att bemöta coronaviruspandemin. Men USA och dess lakej Israel kunde inte förmå sig att rösta ”ja” på grund av ett framgångsrikt sista-minutentillägg från Kuba, som kraftfullt uppmanar länder att motsätta sig alla ensidiga ekonomiska-, finansiella- eller handelssanktioner.

Att låta det kubanska folket lida för att de vågar att fortsätta sin framgångsrika socialistiska revolution är viktigare för USA än att göra slut på en global pandemi (som dödar fler nordamerikaner än någon annan). Generalförsamlingens 193 medlemmar stödde resolutionen med stor majoritet, trots invändningar från USA och Israel som protesterade mot det kubanska tillägget. Generalförsamlingen antog resolutionen med röstsiffrorna 169 – 2. Ukraina och Ungern avstod. Det var en uppvisning av stor enighet i FN:s mest representativa församling, även om många länder hade hoppats för ett enhälligt antagande av resolutionen.

Resolutionen är inte bindande. Det är den tredje och mest omfattande som antagits av Generalförsamlingen. 2 april togs en resolution som påtalade de ”ojämförbara effekterna” av pandemin och krävde ”intensifierat internationellt samarbete för att ”begränsa, minska och besegra” det nya viruset. 20 april antogs en resolution som Mexiko lagt fram och som ville ha global handling för att snabbt skala upp utvecklingen, tillverkningen och tillgången till medicin, vaccin och medicinsk utrustning för att konfrontera pandemin.

I fredagens resolution säger Generalförsamlingen att pandemin utgör ”en av de största globala utmaningarna i FN:s historia” och uppmanar till ”intensifierat internationellt samarbete och solidaritet för att begränsa, minska och besegra pandemin och dess konsekvenser.” Den uppmanar FN:s medlemsstater att ”göra det möjligt för alla länder att ha obegränsad tillgång till högkvalitativa, säkra, effektiva och prisvärda diagnoser, behandlingar, mediciner och vacciner, liksom utrustning för att bemöta Covid-19.”

Den afghanske ambassadören Raz, som samordnade resolutionen med Kroatiens representant, sa att resolutionen inte bara är ett svar på sjukdomen utan också ”en hyllning till offren”. Fler än 900 000 personer har dött i pandemin och drygt 25 miljoner smittats. ”Världen upplever den värsta ekonomiska krisen sedan 2a världskriget. Ojämlikhet och fattigdom ökar, fler människor hungrar”, sa hon. ”Vi står inför den allvarligaste globala katastrofen sedan denna viktiga institution grundades, FN.” Raz sa att stödet till resolutionen visar att världens nationer är beredda att svara, även om man inte lyckades uppnå enighet. Och att man är förpliktade att uppnå FN:s mål för 2030, inklusive utrotande av extrem fattigdom, bevara miljön och uppnå jämlikhet mellan könen för att ”bygga något bättre efter pandemin”. Kroatiens Simonovic sa att den stora majoriteten av länderna ”valt solidaritetens väg och multilateralism”, och hon kallade resolutionen ett ”mäktigt verktyg för att mobilisera politisk vilja och finansiella resurser.” Det framhölls att finansiellt stöd är angeläget för att ”begränsa Covid-19, stärka hälsosystemen som är utsatta för hårda påfrestningar, samt att rädda jobb och försörjning.”

Kuba lyckades ändra en paragraf i resolutionen som från början uppmanade till ”det angelägna behovet av att avlägsna orättfärdiga hinder för att försäkra allmän, snabb och jämlik tillgång till rättvis fördelning av effektiva hälsovårdsteknologier som krävs för att svara på pandemin.” Med röstsiffrorna 132 – 3 beslutade Generalförsamlingen att lägga till en uppmaning till alla länder att ”avstå från att utfärda och tillämpa ensidiga ekonomiska-, finansiella- eller handelsåtgärder som inte är i överensstämmelse med internationell rätt och FN-stadgan.”

Därefter blev USA nedröstat med överväldigande majoritet i sina försök att stryka två paragrafer. Den ena rörde kvinnors rättigheter till ”sexuell- och reproduktiv hälsa” och det andra om ”främjande av uthålliga transporter:” Dessutom argumenterade USA mot skrivningen om sanktioner. USA motsatte sig alla referenser till WHO, till vilket Trumpadministrationen stoppat finansiering med anklagelser om att WHO misslyckats med att göra tillräckligt för att stoppa virusets spridning. USA anklagade Kina för att dölja sanningen om utbrottet för världen. Den kinesiske diplomaten Xing Jisheng svarade med att hänvisa till ett avslöjande om att Trump ”insåg faran med viruset väldigt tidigt, men tonade ner det för att undvika panik.” Och frågade: ”Vem är det som döljer sanningen?” Xing frågade också varför USA, med världens mest avancerade medicinska system har flest fall av Covid-19. ”Om USA menar allvar med att bekämpa pandemin borde det fokusera på att skydda liv och hälsa i sin egen befolkning istället för att försöka skylla ifrån sig”, sa han.

AP News 200912 (något nedkortat)

UN assembly approves pandemic resolution; US, Israel object

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!

Under pandemin skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer samt från vanligt folk på ett slut på blockaden, åtminstone under pandemin. Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse!

SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN! UPPMANA ANDRA ATT GÖRA DET!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICININSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING.

Pg 23 57 15 – 0

Swish 123 182 37 72