Latinamerikanska Medicinens Dag

hälsovård

Kuba lyfter fram unika värden på Latinamerikanska Medicinens Dag

Kubas hälsovårdspersonal, utbildade med högsta kvalitet, höga etiska, revolutionära och humanistiska värden, med altruism och solidaritet inom och utom landet, firar idag Latinamerikanska Medicinens Dag.

För Kuba blir detta datum en påminnelse om hälsovård till förmån för vår befolkning och folken i andra länder, och för nya åtaganden och utmaningar i den svåra uppgiften att upprätthålla en hög hälsovårdsstandard trots de begränsningar som USAs ekonomiska, kommersiella och finansiella blockad innebär, även i framstegen med program och projekt som svar på epidemiologiska nödsituationer och i förebyggande syfte och kontroll av icke-smittsamma sjukdomar, minskning av spädbarns- och mödradödlighet och kampen mot smittsamma infektionssjukdomar.

Erfarenheterna från kampen mot covid-19, som ledde till att 1 115 169 patienter diagnostiserades med sjukdomen och 8 530 dödsfall, är fortfarande latenta, och kubanska specialister och forskare har skapat fem vaccinkandidater, varav tre är mycket effektiva.

Ileana Morales, chef för Vetenskap och teknologisk innovation vid hälsoministeriet, betonade nyligen att siffrorna för viktiga program är ett bevis på det ihärdiga arbete som utförs av de verksamma inom det nationella hälsovårdssystemet.

Detta bevisas också av att från 1963 fram till idag har 407 000 kubanska hälsovårdsarbetare arbetat i 164 länder på alla kontinenter. För närvarande finns det mer än 28 000 medarbetare i 58 länder.

Den Latinamerikanska medicinens dag firas varje år sedan den 3 december 1933 till minne av Dr. Carlos J. Finlays födelsedag. Han upptäckte och beskrev betydelsen av den biologiska vektorn vid överföring av sjukdomar genom biologiska agens, och tillämpade det på gula febern som överförs av myggan Aedes aegypti.

Finlays bidrag till förståelsen av epidemier, som har plågat mänskligheten sedan urminnes tider är särskilt viktigt.

Han var ett tydligt exempel på uthållighet och hängivenhet till läkaryrket och på hur vetenskapen till förmån för hälsa, ger betydande framsteg i skyddet av det mest värdefulla: livet självt.

Prensa Latina 231203 / cv

Cuba resalta valores únicos en Día de la Medicina Latinoamericana