Leve den kubanska revolutionen!

Kubavänner!

Som exempel på att den svenska solidariteten med Kuba lever genomför Svensk-kubanska föreningen en bussturné i Sverige. Vi fyller även en container med framförallt medicinsk utrustning, för att sändas till Kuba. Likaså pågår vår ”eviga” medicininsamling och andra aktiviteter till stöd och information om det revolutionära Kuba. Vi talar om ett litet land i Karibien, lika litet som Sverige. Kuba är dessutom ett fattigt land. Det har en grym kolonial historia, där indianerna utrotades inom 100 år efter spanjorernas ankomst. Därefter importerades slavar från Afrika i flera sekel och landet var en spansk koloni. Därefter använde USA Kuba som sockerproducent och spelhåla fram till revolutionens seger 1959. Den som sett Gudfadern 2 vet ungefär hur det gick till. Den stora folkmajoriteten levde under svårt förtryck, i djupaste fattigdom innan gerillan med Fidel Castro och Che Guevara i spetsen jagade ut den hatade diktatorn Batista och folket tog över makten.

Den nya folkmakten fick dock inte utvecklas ifred. Grannen i norr kunde inte tillåta ett socialistiskt exempel på sin egen bakgård. En ekonomisk blockad trädde i kraft med ideliga attentat mot Kuba i syfte att hindra landets utveckling, att hålla befolkningen i fattigdom. Trots fiendens mångdubbla övermakt har man inte lyckats kuva det kubanska folket.
Tack vare det kollektiva systemet, tack vare folkmakten, tack vare den allmänna hälsovården och trots en blockad som nu i 60 år har plågat landet, är medellivslängden på Kuba 79 år. Det är jämförbart med den utvecklade västvärlden. Kuba har också Latinamerikas lägsta spädbarnsdödlighet. I Sverige har man fler byråkrater och administratörer anställda än läkare. Kuba har betydligt högre läkartäthet än Sverige. Något att tänka på för den som menar att socialismen leder till att folk inte vill utbilda sig.

Några siffror. Läs- och skrivkunnigheten på Kuba är 100%, bättre än så kan det inte bli. Denna kan jämföras med analfabetismen i USA som är 21%. Arbetslösheten i Sverige är nära 10%, och lär öka. På Kuba är arbetslösheten bara två procent. Latinamerika har miljoner hemlösa barn och vuxna. På Kuba behöver ingen sova på gatan.

Sammanfattningsvis kan man säga att socialismen och folkmakten på Kuba räddar liv, ger barnen en meningsfull uppväxt, ger dem medel att ta del av världens litteratur. De växer upp i ett samhälle där det finns utbildning, arbete, bostäder och sjukvård. Kubanerna är med rätta stolt över sitt land och sin socialistiska demokrati. De i väst som attackerar Kuba och vill störta ett framgångsrikt system gör det av rädsla. Kuba visar att en bättre värld är möjlig.

Det finns politiska figurer i Sverige som menar att Kuba inte är en demokrati. Ingenting kunde vara mindre sant. Demokrati betyder folkmakt.  På Kuba förs alla stora beslut ut till folket som får diskutera frågan innan de deltar i beslutsfattandet. I vad består folkmakten i Sverige? Ligger inte nästan all makt i Bryssel, Strasburg och Frankfurt, i bankstyrelserna och i storföretagen? Är det folket i Sverige som beslutar att flytta tillverkning och forskning till utlandet? Nej, där har vanliga svenskar ingenting att säga till om. Det beslutet fattas av giriga och cyniska kapitalister långt bort från allt som heter folkmakt och med stöd av korrupta och fega politiker.

Det kubanska valsystemet är mycket demokratiskt, mer demokratiskt än det svenska. Man har en öppen nomineringsprocess på grannskapsnivå där medborgare med förtroende hos sina grannar vaskas fram, därefter hålls val till kommunal och nationell nivå. Alla medborgare över 16 år har rätt att rösta. Om de politiker som valts missköter sig, om de slöar till, eller på annat sätt misshagar väljarna kan de avsättas under mandatperioden. Sådant sker också med 10% av kubanska politiker.
Någon frågar sig nu vad som hade hänt i Sverige med liknande möjligheter. Det finns skäl att tro att en stor del inte skulle ha sina jobb kvar i Sverige.

Vi i Svensk-kubanska föreningen är internationalister. Vi är humanister. Vi solidariserar oss med och stödjer kämpande folk runt om i världen som vill ha en rättvisare och bättre värld. Då måste vi krossa det imperialistiska systemet. Vi stödjer det revolutionära Kuba och försöker utveckla relationerna mellan våra länder. Res till Kuba, se och lär om folket, landet och deras vision om hur en rättvisare och bättre värld är möjlig. Lär om landets syn på socialism, revolution och folkmakt.

Det är dags att välja. Fråga din politiker Vart tog internationalismen, solidariteten och fredskampen vägen i Sverige?
Du som vill engagera dig och veta mer om Kuba. Du som vill stödja revolutionen på Kuba, kom med i Svensk-kubanska föreningen redan idag!

Stöd kravet! att upphöra med den orättvisa och kriminella blockaden mot Kuba! Stöd kravet! att samtliga främmande militärbaser utanför det egna landets gränser ska stängas då dessa utgör ett hot mot världsfreden.
Stöd vår ”eviga” kampanj för mediciner till Kuba! Stöd containerinsamlingen! Hjälp oss finansiera densamma!
Leve den Kubanska revolutionen!
Eniga ska vi segra!