MediCuba-Europa: Onkologiska preparat framme vid barnsjukhuset i Havanna

Foto: MediCuba-Europa

Förra veckan meddelade MediCuba-Europa att en leverans med onkologiska preparat nått fram till barnsjukhuset William Soler i Havanna, och i veckan har ytterligare en leverans med cytostatika till barn kommit fram till Nationella Onkologi- och Radiologiinstitutet på Kuba. Leveranserna var akuta inköp som genomfördes av MediCuba-Europa för att kunna fortsätta pågående behandlingar, och bestod av Daktinomycin (Cosmegen), Cyklofosfamid och Temozolomid.

MediCuba-Europa skickar sina varma hälsningar till insamlingen Mediciner för Kuba som möjliggjort leveransen, och Svensk-Kubanska Föreningen tackar alla som bidragit till insamlingen.

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!  

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72