MediCuba Europa

MediCuba-Europa grundades 1997 på ett initiativ från Schweiz. Det finns nu medlemmar i Danmark, Tyskland, Finland, Frankrike, Storbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Norge, Österrike, Sverige, Spanien och Schweiz. Organisationen har en gemensam fond och från den ges stöd till en rad projekt i Kuba, projekt som antingen är långsiktiga eller nödhjälp i krissituationer. Merparten har förstås ett direkt samband med de brister och behov som är orsakad av USA:s blockad. Sekretariatet och projektsamordningen sker i Schweiz. Det finns också en koordinatör placerad i Havanna och denna arbetar i nära kontakt med Hälsoministeriet (MINSAP).

Ett speciellt projekt där Sverige varit mycket delaktigt är Mediciner till Kuba där vi kunnat förse landet med råvaror till livsviktiga mediciner som annars skulle saknats. Likaså har under åren den internationella medicinhögskolan ELAM fått mycket stöd.

Se mera på www.medicuba.ch (franska och tyska) och MEDICUBA-­EUROPA CAMPAIGN 2015 (PDF).

Det senaste projektet som har inletts är ett samarbete med Instituto de Medicina Tropical « Pedro Kourí » och det går ut på att sätta upp diagnostiska laboratorier på strategiska punkter på ön för att hindra och kontrollera epidemier som denguefeber eller zicavirus. Vi har kunnat bidra med 200 Tkr kronor av totalt 3,5 Mkr, som projektet kräver redan för första året av fem eller flera.